KAЛEНДАР РОЧНЇЦОХ И ЮВИЛЕЙОХ 2014. рок

Календар мешачних активносцох 2013. рок

Календар мешачних активносцох 2012. рок

Календар мешачних активносцох 2011. рок

Календар мешачних активносцох 2010. рок

 

КАЛЕНДАР МЕШАЧНИХ АКТИВНОСЦОХ
У 2013. РОКУ

Януар:
17-19. 01. - 6. шветочносц з нагоди означованя Националного швета Руснацох зоз културно-уметнїцку програму у Сримскей Митровици и других стредкох (262 рок од подпис. Контракту o насельованю Руснацох до Р. Керестура, 17. 01. 1751)
22. 01.  -   90 роки од народзеня Иринея Тимка (1913-1987), Коцур, Руски Керестур, Нови Сад
29-31. 01. - посиланє вимогох на конкурси и активносци коло текстох за видаванє 17. числа „Studia Ruthenica” (2012-2013)
Фебруар:
08. 02. -  схадзка коло предшколского вихованя у Вербаше и предкладанє формованя двоязичней восп. ґрупи за руски дзеци
11. 02. -  90. роки од народзеня Йовґена Медєша (Руски Керестур, 11. 02.1923-29.11.2008), учителя, режисеря, спортисти
21. 02. -  Медзинародни Дзень мацеринского язика (UNESCO) и Дзень Координацийного одбору дружтвох за язики
23. 02. -  100 роки од виводзеня першей театралней представи у Коцуре 1913. року
28. 02-5. 03. -  19. салон кнїжкох на Сайме у Новим Садзе зоз виставу виданьох дружтвох за язики, литературу и културу    
Марец:
01. 03. -  школски змаганя у знаню руского язика и язичней културу у основним образованю (календар змаганох МПНТР)
03. 03. -  70 роки од народзеня др Евґениї  (Горняк) Барич (Шид, 03.03.1943-Заґреб, 9.02.1999), лингвиста (Шид, Винковци)  
05. 03. -  80 роки од народзеня Петра Мояка (Сл. Брод 5.03.1933-Нови Сад, 12.01.2011), подобового уметнїка, маляра         
15. 03. -  пейц роки од шмерци Дюри Папгаргая (Руски Керестур, 11.11.1936 – Нови Сад, 15.03.2008), писателя   
18. 03. -  рочнїца народзеня др Мафтея Виная  (Р. Керестур, 18.03.1898 -Суботица, 8.12.1981), писателя „Яр Мафтея Виная“
21. 03. -  Шветови Дзень поезиї (UNESCO) - литературни сходи, прекладательни роботнї итд
22. 03. -  4. медзиокружне змаганє у знаню руского язика и язичней културу у Основней школи „Братство єдинство" у Коцурe
-  схадзка Активу наставнїкох коло змаганя з руского язика у Коцуре и 19. стретнуцом руских школох у Крущичу. 
27. 03. -  Шветови Дзень театралней дїялносци    
-  5. схадзка Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу у Новим Садзе
Април:
10. 04. -  активносци Литературней секциї "Штефан Чакан" и  Секциї Дружтва у Новим Орахове
16. 04. -  дзень Миколи  М. Кочиша – промоция виданьох Дружтва у рамикох роботних целох и секцийох Дружтва  
17. 04. -  100 роки од народзеня  проф. Гавриїла Ґ. Надя (Ст. Вербас,17.04.1913-Коцур,15.10.1983) – литературне стретнуце
23. 04. -  Шветови Дзень кнїжки и авторских правох (UNESCO)   
24. 04. -  210 роки од  народзеня Александра Духновича (1803-1865), народного будителя  
25. 04. -  Дзень народзеня Надї Волко (1943-1983), подобова вистава, квеце на єй гробе у Беркасове 
Май:
13. 05. -  рочнїца Руснацох у Новим Орахове (1946-2011) зоз програму КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова
15. 05. -  250 роки од видаваня документа о насельованю Руснацох до Коцура 1763. року у Сомборе (1763-2013)
19. 05. 13. републичне змаганє у знаню руского язика у Основней школи „Братство єдинство" у Коцурe
25. 05. -  дзень школи у Руским Керестуре - 260-рочнїца образованя (1753-2013) и 100 роки Замку (1913-2013)
31. 05. -   9 роки од шмерци Славки Сабадош (Р. Керестур, 13.06.1967-Нови Сад, 31.05.2004), проф. руского язика   
Юний:             
01. 06. -  Дзеветнасте стретнуце руских школох у Крущичу зоз школску програму 
-   Фестивал дзецинскей творчосци - културно-уметнїцка програма „Веселинка“ у РКЦ,  Нови Сад   
21. 06. -   6. схадзка Управного одбору Дружтва промоция „Studia Ruthenici“ 17  и други виданя   
-  52. манифестация - Фестивал културу „Червена ружа“, Руски Керестур   
-  схадзка вихователькох коло обявених текстох зоз сходи з нагоди 110 рочнїци у Руским Керестуре
Юлий:
27. 07.  -  рочнїца од насельованя Руснацох дo Сримскей Митровици (1851), схадзку Секциї  и пром. виданьох Дружтва 
-  9. подобова колония „Стретнуце у Боднарова” и 12. колония за школярох у Ґосподїнцох
Август:
-  210-рочнїци приселєня Руснацох до Шиду (1903-2013) културно-уметнїцка и литературна програма 
-  схадзка Активу наставнїкох и вихователькох руского язика Дружтва   
Септембер:
03. 09.   -  80-рочнїци Културно-просвитного союзу  югославянских Русинох (1933-2013) у Вербаше (Коцур)
08. 09.  -  Мeдзинародни  Дзень писменосци (UNESCO) - школски роботнї, схадзки, совитованя
10. 09.   -  активносци  Секциї  „Микола М. Кочиш" и „Бошко Урошевич" у Бачинцох (80 роки Б. Урошевича, 1933-1971)
21. 09.   -  90 роки од народзеня учительки Мариї (Копчански) Ракич (Дюрдьов, 21.09.1923-Бачинци,12.06.2009)    
Октобер: 
05. 10.   -  Meдзинародни Дзень учительох, просвити  (UNESCO),  школски роботнї, схадзки, совитованя  
13. 10.   -  80 роки од народзеня Мариї (Рамач) Чакан (Руски Керестур,13.10.1933), наставнїка, просвитного совитнїка Нови Сад
15. 10.   -  активносци Мемориялного одбору проф. Гавриїла Г. Надя и Секциї у Коцуре (награда плакета проф. Г. Ґ. Надя)     
15. 10.   -  80 роки од народзеня Мирона Романа (Руски Керестур,15.10.1933), културного роботнїка (Руски Керестур, Нови Сад)   
31. 10.   -  80 роки од народзеня Дюри Латяка (Руски Керестур, 31.10.1933), писателя и публицисти (Нови Сад, Руски Керестур)
-  Медзинарони саям кнїжкох у Беоґрадзе – вистава нових виданьох на штанду националних меншинох
Новембер:
09. 11.   -  70 роки од народзеня Мирона Канюха (Дюрдьов, 09.11.1943), писателя, културного творителя (Нови Сад)
16. 11.   -  Meдзинародни Дзень толеранциї (UNESCO) - литературни сходи на тему толеранциї 
30. 11.   - 110 роки од народзеня писателя Осифа Костельника (1903-1936), Петровци, Нови Сад (Шид)    
-  7. схадзка Управного одбору Дружтва и  4. схадзка Скупштини Дружтва
Децембер:
01. 12.   -  23. манифестация „Днї Миколи М. Кочиша" у Новим Садзе и других местох у рамикох хторей будзе означена
210-рочнїца Александра Духновича (1803-2003),  210 роки Марийопочанскей школи (1803)
170-роки од народзеня Михаила Джунї (1843-1894),  90 роки од друкованя  др Гавриїла Костельника у Сримских Кaрловцох (1923)
50 роки  „Крочайох" Миколи М. Кочиша (1963) и 50 роки Антологиї рускей поезиї  (1963)
04. 12. -   80 роки од  народзеня Валдимира Дудаша (Руски Керестур, 1933), театралного културного творителя (Руски Керестур)  

 

KAЛEНДАР РОЧНЇЦОХ И ЮВИЛЕЙОХ 2013. рок

Руски места, школи, школски будинки, насельованє Руснацох

260 роки рускей школи у Руским Керестуре (1753)
250 роки насельованя Руснацох до Коцура (1763)
210 роки од насельованя Руснацох до Шиду (1803)
210 роки Марийопочанскей школи (1803)
100 роки од вибудови „Замку“ (Новей школи) у Руским Керестуре (1913)
35 роки од вибудови найновшого будинку школи у Руским Керестуре (1977)

Руски предняки, учителє, писателє, професоре, публицисту ..

210 роки Александра Духновича (1803-1865), народного будителя
170 роки Михаила Джунї (1843-1894), учителя и дзияка (Руски Керестур)
110 роки Oсифа Костелника (1903-1936), писателя (Петровци)
100 роки Гавриїла Г. Надя (1913-1983), професора, писателя, линґвисти (Коцур)
100 роки Иринея Тимка (1913-1987), дириґента, музичного сотруднїка (Нови Сад)
100 роки Eвґена Сабола (1913-1985), професора, културного творителя (Шид)
90 роки Йовґена Медєша (1923-2008), учителя, режисеря, спортисти (Руски Керестур)
90 роки Maриї (Копчански) Ракич (1923-2009), учительки (Дюрдьов, Бачинци)
80 роки Дюри Латяка (1933), писателя, публицисти, културного творителя (Нови Сад)
80 роки Владимира Дудаша (1933), театралного и културного творителя (Руски Керестур)
80 роки Мирона Романа (1933), редактора, просвитного, културного роботнїка (Нови Сад)
80 роки Maриї (Рамач) Чакан (1933), наставнїка, просвитного совитнїка (Нови Сад) 
70 роки др Евґениї (Горняк) Барич (1943-1999), професора, линґвисти (Шид, Винковци, Загреб)
70 роки Mирона Канюха (1943), писателя, театралного творителя (Дюрдьов, Нови Сад)

Руска ґраматика, антолоґия, кнїжки, театер, руски орґанизациї…

100 роки першей театралней представи у Коцуре (1913), Koцур
90 роки Ґраматики бачванско-рускей бешеди др Гавриїла Костельника, Сримски Карловци (1923)               
80 роки од снованя Kултурно-посвитного союзу югославянских Русинох у Вербаше (1933)
50 роки од видаваня Aнтолоґиї поезиї бачванско-сримских руских писательох (1963)
50 роки „Kрочайох” Mиколи M. Кочиша – першей кнїжки уметнїцкей прози за дзеци (1963)

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com