КАЛЕНДАР РОЧНЇЦОХ 2010. РОК


Руски школи, руски населєня:

130 роки рускей школи у Дюрдьове (1880)

Руски учителє, писателє, публицисти, подобово и културни творителє:

120 роки од народзеня Петра Ризнича Дядї (1890-1966) театралного творителя, подобового уметнїка, педаґоґа

110 роки од народзеня Єлени Солонар (1900-1982), апатикарки, писательки - поетеси

110 роки од народзеня Илька Ґрайцара (1900-1969), културного дїяча (економске помаганє култури)

100 роки од народзеня Евґенa М. Кочиша (1910-1984), писатель-прозаисти, руского предняка

80 роки од народзеня Владимира Колєсара (1930), академского маляра керамичара

80 роки од народзеня Янка Раца (1930), писателя, наставнїка, редактора

80 роки од народзеня Василя Мудрого (1930), писателя, публицисти, редактора

80 роки од народзеня Мирона Колошняя (1930), писателя, подобового уметнїка маляра аматера

80 роки од народзеня Владимира Костелника (1930), писателя, публицисти, редактора

70 роки од народзеня Анґели Прокоп-Єздич (1940-1971), поетеси-писательки

70 роки од народзеня др Юлияна Рамача (1940), наукового роботнїка, линґвисти, филолоґа

60 роки од народзеня др Юлияна Тамаша (1950), академика, писателя, културного творителя

60 роки од народзеня Любомира Сопки (1950), карикатуристи, илустратора, подобоного уметнїка

Руски орґанизациї, гласнїки, кнїжки, часописи:

120 роки „Русского соловея" Михаила А. Врабеля (1890)

90 роки од виходзеня Читанки Михаила Поливки (1920)

40 роки од снованя Аматерского народного театра (1970)

40 роки Дружтва за руски язик, литературу и културу (1970)

20 роки Созу Руснацох и Українцох (1990), Нови Сад

20 роки Руске матки (1990), Руски Керестур

КАЛЕНДАР МЕШАЧНИХ АКТИВНОСЦОХ
У 2010. РОКУ

Януар:
17. 01. – Tреца шветочносц з нагоди означованя Националного швета Руснацох у Шидзе зоз културно-уметнїцку програму
26. 01. -  вистава з нагоди 80-рочнїци Янка Чижмара, подобового уметнїка, маляра аматера у  РКПД, Нови Сад     

Фебруар:
05. 02. - 110 роки од народзеня Єлени Солонар (Скеуш, Румуния, 5. 02. 1900 – 28. 05. 1982), апатикарки, поетеси  
09. 02. -  схадзка коло виробки Словнїка др Радмили Шовлянски о защити рошлїнох и животного штредку (III  фаза)    
10. 02. -  80 роки од народзен Янка Раца (Руски Керестур, 10. 02. 1930), писателя, редактора, наставнїка
21. 02. -  МедзинародниДзень мацеринского язика (UNESCO) и Дзень Координациного одбору дружтвох за язики

Марец:
04-09.03. -  16.  салон кнїжкох на Сайме у Новим Садзе зоз виставу виданьох дружтвох за язики, лит. и културу (08. 03)
07. 03. -  40 роки Аматерского руского театру „Дадя”, Руски Керестур
12. 03. -  80 роки од народзеня Василя Мудрого (Дюрдьов, 12. 03. 1930) писателя, публицисти, редактора (Шид)
13. 03. -  схадзка Актива наставнїкох руского язика коло Медзиокружного и 10. републичного змаганя у знаню руского язика,
16. стретнуца руских школох и о других актуалних питаньох образованя по руски
15. 03. -  два роки од шмерци Дюри Папгаргая (Руски Керестур, 11. 11. 1936 – Нови Сад, 15. 03. 2008), писателя   
18. 03. -  рочнїца народзеня др Мафтея Виная (Руски Керестур, 18. 03. 1898 – Суботица, 8.12.1981), писателя   
21. 03. -  Шветови Дзень поезиї (UNESCO) - литературни сходи, прекладательни роботнї итд
27. 03. -  Шветови Дзень театралней дїялносци
31. 03. -  80 роки од народзеня академского маляра Владимира Колєсара (Беґейци, 31. 03. 1930 – Нови Сад, 02.11. 1981)

Април:
10. 04. -  активносци школярох Литературней секциї „Штефан Чакан" и Подружнїци Дружтва у Новим Орахове
16. 04. -  Дзень Миколи  М. Кочиша – промоция виданьох Дружтва у орґ. подружнїцох и секцийох Дружтва   
17. 04. -  активносци Мемориялного одбору проф. Гавриїла Г. Надя – литературни конкурс (Коцур, Нови Сад)   
23. 04. -  Шветови Дзень кнїжки и авторских правох (UNESCO)   
23. 04. -  13. схадзка Предсидательства Дружтва за руски язик, литературу и културу зоз промоцию нових виданьох       
24. 04. -  Mедзиокружне змаганє у знаню руского язика у Основней школи  „Братство єдинство“ у Коцуре  
28. 04. - 120 роки од народзеня Петра Ризнича Дядї (Врацлав, Україна, 15. 04. 1890 - Вербас, 12. 03. 1966)
театралного творителя, подобового уметнїка, педаґоґа           
Май:
13.05. -  Рочнїца Руснацох у Новим Орахове (1946-2010) зоз програму КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова
14.05..-  Скупштина Дружтва за руски язик, литературу и културу зоз вименками Статута Дружтва      
15.05. -  10. ювилейне Републичне змаганє у знаню руского язика у Основней школи  „Братство єдинство“ у Коцуре
25.05. -  Дзень Основней и штреднєй школи зоз домом школярох  „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре  
28.05  -  10. ювилейна манифестация „Яр др Мафтея Виная” у Суботици      
31.05. -   6 роки од шмерци Славки Сабадош (1967-2004), проф. руского язика (Руски Керестур, Нови Сад)

Юний:
05..06. - 16. стретнуце руских школох у Сримскей Митровици зоз нащиву културним институцийом и школску програму  
19. 06. -  Културно-уметнїцка програма „Веселинка“ у РКПД Нови Сад – додзельованє припознаня Славка Сабадош 
23. 06. -  60 роки од народзеня Любомира Сопки (Нове Орахово, 23. 06. 1950), карикатуристи, илустратора, подоб. уметнїка
27. 06. -  80 роки од народзеня Мирона Колошняя (Руски Керестур, 27. 07. 1930 – Нови Сад, 19. 05. 2009), писателя

Юлий:
01.07. -   1. схадзка Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу у Новим Садзе        
23-25.07. -  6. подобова колония „Стретнуце у Боднарова” и  9. за школярох у Ґосподїнцох
22. 07. - 110 роки од народзеня Илька Крайцара (Ґрайцар), Шид, 22.  07. 1900 – Нова Градишка, 24. 03. 1969), културного дїяча

Авґуст:
04. 08. -  60 роки од народзеня др Юлияна Тамаша (Вербас, 4. 08. 1950), академика, писателя, културного творителя
05. 08. - 100 роки од народзеня Евґенa М. Кочиша (Дюрдьов, 5. 08. 1910 – Нови Сад, 1984), писателя-прозаисти, руского предняка   

Септембер: 
07. 09. -  40  роки Ґимназиї другей у Руским Кереструре, 65 роки першей (1945) и 20  роки трецей терашнєй Ґимназиї (1990)           
08. 09. -  Meдзинародни Дзень писменосци (UNESCO) - школски роботнї итд
08. 09. -  70 роки од народзеня Kсениї Планчак Мучаї (Руски Керестур, 8. 09. 1940), поетеси-писательки  (Б. Петровец)
10. 09. -  активносци литературних секцийох Микола М. Кочиш и Бошко Урошевич у ОШ у Бачинцох
27. 09. -  60 роки од народзеня Наталиї Канюх, Ґосподїнци, 1950. поетеси-писательки     

Октобер:             
05. 10. - Meдзинародни Дзень просвити  (UNESCO) –  120 роки Основнеj школи у Дюрдьове    
09. 10. -  80 роки од народзеня Влади Костелника (Петровци, 9. 10. 1930), писателя, публицисти, редактора (Р. Керестур)
15. 10. - активносци Мемориялного одбору проф. Гавриїла Г. Надя – додзельованє плакети м награди зоз конкурсох  
17. 10. - 70 роки од народзеня Анґели Прокоп-Єздич (Шид, 17. 10 1940 – Нови Сад, 25. 09. 1971), поетеси (Шид, Нови Сад)

Новембер:           
09. 11. -  4. литературне стретнуце „Поетски нїтки Меланиї Павлович", Нови Сад зоз прекладательну роботню школярох
16. 11. - Meдзинародни Дзень толеранциї (UNESCO) - литературни сходи на тему толеранциї 

Децембер:
01. 12. - 20. ювилейна манифестация „Днї Миколи М. Кочиша" – 4. науково-фахови сход з руского язика и литератури
-  литературни стретнуцa, промоциї виданьох Дружтва - Нови Сад, Дюрдьов и други руски штредки 
- 120 роки „Руского соловея" Михаила А. Врабеля (1890) 
-   90 роки од виходзеня Читанки Михаила А. Поливки (1920)
04. 12. -   40 роки Дружтва за руски язик, литературу и културу (Нови Сад, 04. 12. 1970)
28. 12. -   20 роки Рускей матки, Руски Керестур, (1990) - 65 роки першей (1945)    

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com