Календар рочнїцох 2012. рок

Календар рочнїцох 2011. рок

Календар рочнїцох 2010. рок

 

КАЛЕНДАР МЕШАЧНИХ АКТИВНОСЦОХ У 2012. РОКУ

Януар:
15-17. 01. - 5. шветочносц з нагоди означованя Националного швета Руснацох у Дюрдьове зоз културно-уме. програму
261 рок од подписованя Контракту o насельованю Руснацох до Руского Керестура  (17. 01. 1751)
24. 01. - 110 роки од народзеня  др Федора Лабоша (Дюрдьов, 1902-Вуковар, 1977), Нови Сад
-  схадзка редакциї Зборнїка роботох „Studia Ruthenica” коло видаваня 16. числа             

Фебруар:
21. 02. -  МедзинародниДзень мацеринского язика (UNESCO) и Дзень Координацийного одбору дружтвох за язики
-  прекладательни роботнї, литературни стретнуце, промоциї виданьох дружтва
25. 02. - 130 роки од народзеня  учителя Осифа Фа (Руски Керестур, 1882-Нови Сад, 1971), (кладзенє квеца на гроб на Руским теметове у Новим Саду и ТВ прилог)
25. 02. -  90 роки од народзен Евґена Кочиша (Кула,1922-Сомбор,1972), академского скулптора, Коцур, Нови Сад              

Марец:   
01-06. 03. - 18. салон кнїжкох на Сайме у Новим Садзе зоз виставу виданьох дружтвох за язики, литературу и културу
04. 03. -  школски змаганя у знаню руского язика и язичней културу у основним образованю (календар змаганох МП)                   
15. 03. -  штири роки од шмерци Дюри Папгаргая (Руски Керестур, 11. 11. 1936 – Нови Сад, 15. 03. 2008), писателя   
18. 03. -  рочнїца народзеня др Мафтея Виная  (Р. Керестур, 18.03.1898 -Суботица, 8.12.1981), писателя   
21. 03. -  Шветови Дзень поезиї (UNESCO) - литературни сходи, прекладательни роботнї итд
-  5. схадзка Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу у Новим Садзе
-  схадзка Активу наставнїкох руского язика коло 3. медзиокружного и 12. републичного змаганя у знаню руского язика у Дюрдьове, 18. стретнуца руских школох у Савиним Селу и о других актуалних питаньох образованя по руски      
27. 03. -  Шветови Дзень театралней дїялносци                            

Април:
10. 04. -  90 роки од народзеня Штефана Чакана (1922-1987), баснописателя, активносци школярох Литературней секциї „Штефан Чакан" и Секциї Дружтва у Новим Орахове           
10. 04. -  80 роки од народзенy Любки Будински Фалц  (Петровци,1932), поетеси, Нови Сад
16. 04. -  дзень Миколи  М. Кочиша – промоция виданьох Дружтва у рамикох роботних целох и секцийох Дружтва  
17. 04. -  активносци Мемориялного одбору проф. Гавриїла Г. Надя – литературни конкурси и сходи   
20. 04. - 3. медзиокружне змаганє у знаню руского язика у Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове
23. 04. -  Шветови Дзень кнїжки и авторских правох (UNESCO)   
25. 04. -  Дзень народзеня Надї Волко (1943-1983), подобова вистава, квеца на єй гробе у Беркасове               

Май:
13. 05. -  рочнїца Руснацох у Новим Орахове (1946-2011) зоз програму КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова
18. 05. -  12. републичне змаганє у знаню руского язика у Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове
21. 05. -  80 роки од народзеня Владимира Мирка Ґаднянского (Руски Керестур, 1932- Нови Сад 1976),
25. 05. -  дзень Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре  
31. 05. -   8 роки од шмерци Славки Сабадош (Р. Керестур, 13. 06. 1967-Нови Сад, 31. 05. 2004), проф. руского язика                  

Юний:
02. 06. 18.  стретнуце руских школох у  Савиинм Селу зоз нащиву културним институцийом и школску програму
-  додзельованє припознаня Славка Сабадош школяром у Савиним Селу и Новим Садзе
-  Фестивал дзецинскей творчосци - културно-уметнїцка програма „Веселинка“ у РКЦ,  Нови Сад             
-  51. манифестация - Фестивал културу „Червена ружа“, Руски Керестур                     

Юлий:
02. 07.  - 80 роки од народзеня Миколи Скубана (Коцур 1932-Руски Керестур 1993), писателя, новинара, ґлумца-аматера, ,
06. 07.  - 80 роки од народзеня Витомира Бодянца (Руски Керестур,1932-1995,) просвитн-културного дїяча, ґлумца-аматера
-   6. схадзка Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу у Руским Керестуре: промоция
„Studia Ruthenici“ 16 зоз прилогами зоз Совитованя (3. 12. 2011) и др Гавриїл Костельник: Проза и поезия
27. 07.  -  рочнїца од насельованя Руснацох дo Сримскей Митровици (1851) зоз схадзку Секциї                   
-  8. подобова колония „Стретнуце у Боднарова” и 11. колония за школярох у Ґосподїнцох

Авґуст
05. 08. -  100 роки од народзеня о. Силвестера Саламона, (Беркасово, 1912-Барбенк, Калифония, САД, 1988)
-  схадзка Активу наставнїкох и вихователькох руского язика Дружтва    

Септембер:
08. 09. -  мeдзинародни Дзень писменосци (UNESCO) - школски роботнї итд
10. 09. -  активносци литературних секцийох Микола М. Кочиш и Бошко Урошевич у Бачинцох и Михал Ковач у Бикичу

Октобер:       
01. 10. -  70 роки од народзеня Владимира Кирди  (Руски Керестур 1942), писателя, Нови Сад    
05. 10.  -  Meдзинародни Дзень просвити  (UNESCO)  
09. 10. -  80 роки од народзеня Меланиї  Павлович (Руски Керестур, 1932-Нови Сад, 2002), писательки
15. 10. -  активносци Мемориялного одбору проф. Гавриїла Г. Надя – додзельованє плакети и наградох зоз конкурсох 
22. 10. -  90 роки од народзеня Гелени Сивч (Руски Керестур, 1922), подобового уметнїка, Нови Сад,                                               
28. 10. -  90 роки од народзеня о. Михайла Макая (Руски Керестур, 28.10.1922-6.01.2000), пароха керестурского
-  30 роки Катедри за руски язик и литературу (1982), тераз Оддзелєня за русинистику Филозофскоги факултету у Н. Садзе
-  Медзинарони саям кнїжкох у Беоґрадзе – вистава нових виданьох на штанду националних меншинох

Новембер:  
09. 11. - 110 роки предшколского вихованя у Руским  Керестуре (1902-2012), Актив вихователькох руского язика          
09. 11. -   6. стретнуце „Поетски нїтки Меланиї Павлович", Нови Сад, литературни стретнуца за дзеци
16. 11. -  Meдзинародни Дзень толеранциї (UNESCO) - литературни сходи на тему толеранциї 
27. 11. -  80 роки од народзеня Ани Кнежевич Ждиняк (Шид, 1932-Сримска Митровица, 2000), учительки
- школска  секция „Ана Кнежевич” у ОШ у Сримскей Митровици                         

Децембер:
01. 12.  -   22. манифестация „Днї Миколи М. Кочиша" -  литературни стретнуцa, промоциї виданьох Дружтва   
04. 12.  -   42 роки Дружтва за руски язик, литературу и културу (Нови Сад, 04. 12. 1970)  
-   40 роки: Mикола M. Кочиш, Сербскогорватско-руско-українски терминолоґийни словнїк (1972)

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com