2009. рок


2010. рок


2011. рок


2012. рок


2013. рок


2014. рок


2015. рок

 

 

На 15. Републичним змаганю зоз руского язика и язичней култури, котре отримане 21. мая 2015. року у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, участвовали школяре седмих и осмих класох зоз основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури.
На змаганю присутних привитали и учашнїком пожадали успих на змаганю Мария Тртич, директорка дюрдьовскей ОШ, Мария Самарджич, наставнїца руского язика у тей школи и Ирина Папуґа, секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу котре у сотруднїцтве зоз тоту школу орґанизовало змаганє. Тести за порядну наставу пририхтал др Юлиян Рамач, а за виборну Мелания Сабадош.
Резултати тестох були барз добри, бо од штерацецерих учашнїкох шицки завжали даєдно од перших трох местох за котри ше достава дипломи и додатни боди на упису до стреднєй школи. На змаганю котре отримане у рамикох Календара змаганьох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї участвовали 40 школяре, од того 25 зоз основних школох зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова дзе ше руски язик учи у порядней настави и 15 школяре з основних школох зоз Нового Саду, Ветернику, Сримскей Каменїци, Вербасу, Кули, Бачкей Тополї, Бачинцох, Савиного Села и Сримскей Митровици дзе ше руски язик учи як рамикох виборней настави.
Шицки учашнїки на Змаганю достали подзекованя, а наградзени школяре и кнїжки од Завода за културу войводянских Рунацох и НВУ „Руске слово“ зоз Нового Саду
На Руским теметове нащивени гроби Амалиї Сабадош, скорейшей директорки Школи у Дюрдьове и Амалиї Хромиш чийо понад 1000 кнїжки постгумно подаровани школскей библиотеки у Дюрдьове

У мено организаторох 15. ювилейного змаганя шицким дзекуєме на участвованю и потромовки, 
И. Папуга, Нови Сад 


П О В О Л А Н К А
на 15. Републичне змаганє зоз руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури хторе ше отрима  на штварток, 21. мая 2015. року  у Основней школи „Йован Йованович Змай" у  Дюрдьове


 

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја

Директорима, професорима и наставницима основних школа у којима се настава организује на русинском језику и школа у којима се русински  језик изучава као изборни предмет са елементима националне културе

Обавештавамо вас да је Календаром такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја за шк. 2014/2015. годину, који је објављен у Просветном прегледу, бр. 2637/8 (36-37), од 18-25.12.2014. године, Београд (са Стручним упутством о организовању такмичења ученика основних школа) предвиђено да се школска такмичења из русинског језика и језичке културе одрже до краја марта 2015. године, међуокружно 2. априла 2015. године и Републичко такмичење 21. маја 2015. године (прилог: 1, стр. 3).

С тим у вези, а у складу са Правилником о такмичењу молимо вас да попуњену пријаву за међуокружно такмичење из русинског језика и језичке културе (прилог: 2) доставите до 15.  марта 2015. године (у приложеној коверти) на адресу: Друштво за русински језик, књижевност и културу, 21000 Нови Сад, Ћирпанова 27, пф. 55. Овогодишње међуокружно и републичко такмичење ће се одржати у Основној школи „Јован Јовановић Змај“, Ђурђево..

Захваљујемо на сарадњи
*

Директором, професором и наставнїком основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школом у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури

Информуме вас же зоз Календаром змаганя Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою за шк. 2013/2014. рок, хтори обвяени у  Просвитним прегледу, ч. 2637/8 (36-37), од 18-25.12.2014. року, Беоґрад (зоз Фаховим упутством о орґанизованю змаганя школярох основних школох) предвидзене же би ше школски змаганя зоз руского язика и язичней култури отримали до конца марца 2015. року, медзиокружне 2. априла 2015. року, а Републичне змаганє 21. мая 2015. року (прилог: 1, 3. бок).

З тим у вязи, а у складзе зоз Правилнїком о змаганю модлїме вас же бисце пополнєну прияву за медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури (прилог: 2) послали до 15.  марца 2015. року (у приложеней коверти) на адресу: Дружтво за руски язик, литературу и културу, 21000 Нови Сад, Чирпанова 27, пф. 55. Тогорочне медзиокружне и републичне змаганє ше отрима у Основней школи „Йован Йованович Змай“, Дюрдьов.

Дзекуєме на сотруднїцтве

За Основну школу у Ђурђеву Марија Тртић  с. р.
За Друштво за русински језик, књижевност и културу Ирина Папуга

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com