12. Републичне змаганє
у знаню руского язика
и язичней култури
Основна  школа „Йован Йованович Змай“, Дюрдьов,
18. май. 2012.


20. априла 2012. року (пияток) на 9,30 годзин у Основней школи "Йован Йованович Змай". Дюрдьове почне 3. медзиоктружне змаганє у знаню руского язика и язичней култури

 

2009. рок


2010. рок


2011. рок


2012. рок

 

 

Републичко такмичење у знању русинског језика и језичке културе

ПОЗИВНИЦА

ПОВОЛАНКА
                                   
12. Републичне змаганє у знаню руского язика и язичней култури    

Основна школа „Јован Јовановић Знај", Ђурђево
Основна  школа „Йован Йованович Змай“, Дюрдьов
18. 05. 2012.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Школска управа Нови Сад
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ И НАУКИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ
Школска управа Нови Сад

ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ - 
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ  ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ

Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Ђурђево -
Основна школа „Йован Йованович Змай”, Дюрдьов

СПИСАК – СПИСОК

ШКОЛЯРОХ VII  - VIII КЛАСОХ ЗОЗ МЕДЗИОКРУЖНОГО  ЗМАГАНЯ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ ЗА РЕПУБЛИЧНЕ 18. МАЯ  2012. РОКУ У ДЮРДЬОВЕ

 VII  класа:

Порядна настава руского язика: число бодох   завжате место  

Александар (Владимир) Планкош, VII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур (Златка Чизмар)    20      I

Дарян (Юлиян) Рац, VII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур  (Златка Чизмар)           19      I

Силвия (Владимир) Малацко, VII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур (Златка Чизмар)    18       II

Филип (Михайло) Костелник, VII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур  (Златка Чизмар)    18       II

Весна (Владимир) Боднар, VII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур  (Марина Кухар)   18     II

Мирон (Никола) Кухар, VII, Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов (Мария Самарджич)   17     II

Наташа (Янко) Ґайдош, VII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур (Марина Кухар)   16     III  

Татяна (Дюра) Ґайдош, VII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур (Марина Кухар)     16    III

Катарина (Владимир) Гарди, VIІ, Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов (Мария Самарджич)      16    III

Лидия (Михайло) Вереш, VII, Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов (Мария Самарджич)  15   III   

 VIII  класа:

Порядна настава руского язика: число бодох    завжате место

Ребека (Дюра) Планчак, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур (Златка Чизмар)     20      I

Адриана (Михайло) Надь, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур (Златка Чизмар)      20        I 

Валентина (Михайло) Тиркайла, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур (Златка Чизмар)     20   I

Николета (Анто) Недич, VIIІ¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур  (Марина Кухар) 19    I     

Мартин (Дюра) Макаї, VIIІ¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур (Марина Кухар)  18      II  

Тамара (Юлиян) Будински, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур (Златка Чизмар)     17     II

Иван (Владимир) Буила, VIIІ¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур  (Марина Кухар)    17     II

Андрей (Славко) Орос, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур  (Ксения Шовш)     17    II   

Константин (Никола) Чордаш, VIIІ, Основна школа „Йован Йванович Змай", Дюрдьов  (Мария Самарджич)  15     III

Марко (Михайло) Горняк, VIIІ, Основна школа „Йован Йванович Змай", Дюрдьов  (Мария Самарджич)  14      III  

 VII - VIII  класа:
Руски язик як виборни предмет:         число бодох     завжате место

VII класа:     

Ивона (Владимир) Бодвански, VІІ, Основна школа „Бранко Радичевић“, Нови Сад (Мелания Сабадош)     18         II

Инес (Таня) Шайтош, VII, Основна школа „Чаки Лайош",  Бачка Тополя (Татяна Дудаш)      16        III

Ивана (Борис) Чордаш, VІІ, Основна школа „Бранко Радичевић“, Нови Сад (Мелания Сабадош)     15   III

VIII класа:      

Аня (Ириней) Гудак, VIII, Основна школа „Васа Стаїч", Нови Сад (Мелания Сабадош)  15  III

VII класа:                         

Никола (Мирко) Грубеня, VII, Основна школа „Иво Лола Рибар“, Нови Сад  (Оља Јаковљев)      14    III     

 БРОЈ - ЧИСЛО ШКОЛЯРОХ (ПО МЕСТОХ ШКОЛОХ И КЛАСОХ)
ЗА РЕПУБЛИЧНЕ  ЗМАГАНЄ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА  И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ 18. 05 2012. РОК  У ДЮРДЬОВЕ

Порядна настава руского язика:      школи          школяре          класи

        VII                VIII

Руски Керестур (Кула)     1      9      4    5

Коцур  (Вербас)  1      6         3     3

Дюрдьов (Жабель)     1       5       3     2   

  Вкупно:     3        20       10      10    

Руски язик як виборни предмет:       VII   VIII

Нови  Сад      4          4          3      1

Бачка Тополя    1       1      1      -      

Вкупно:   5         5       4       1 

ШИЦКОГО: ШКОЛИ И ШКОЛЯРЕ  ЗА РЕПУБЛИЧНЕ ЗМАГАНЄ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ,   18.  05. 2012. РОК  У ДЮРДЬОВЕ

Настава руского яика    школи   школяре    класи VII       VIII

Порядна настава руского язика:    3      20    10   10 
Руски язик як виборни предмет:     5     5        4      1

Вкупно:    8     25     14    11


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ  ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ђурђево

П О З И В Н И Ц А

Позивамо Вас на Међуокружно такмичење у знању русинског језика и језичке културе основних школа са наставом на русинском језику и школа у којима се русински језик изучава као изборни премет са елементима националне културе којe ће се одржати у петак, 20. априла 2012. године у Основној школи „Јован Јовановић Змај" у Ђурђеву

П Р О Г Р А М

8.30 -  9.30   -  долазак учесника
9.30 -  9.50   -  отварање међуокружног такмичења
10.00 - 11.30  -  решавање тестова
11.30 - 12.30  -  ручак за учеснике
12.30 - 14.30  -  прегледање тестова - рад комисија
14.30 - 15.00  -  проглашење резултата такмичења

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ И НАУКИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ
Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьове

 П О В О Л А Н К А

Поволуєме Вас на 3. медзиокружне змаганє у знаню руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури хторе ше отрима на пияток, 20. априла 2012. року  у  Основней школи „Йован Йованович Змай" у  Дюрдьове

П Р О Г Р А М А

8.30  -  9.30   -  приход учaснїкох
9.30  -  9.50   -  отверанє медзиокружного змаганя
10.00 - 11.30   -  ришованє тестох
11.30 - 12.30   -  полудзенок за учаснїкох
12.30 - 14.30   -  препатранє тестох - робота комисийох
14.30 – 15.00  -  преглашованє резултатох змаганя

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Школска управа Нови Сад
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ И НАУКИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ
Школска управа Нови Сад

ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ - ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ
Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Ђурђево -
Основна школа „Йован Йованович Змай”, Дюрдьов
2011-2012

С П И С O К
ШКОЛЯРОХ НА МЕДЗИОКРУЖНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 20. АПРИЛ 2012. РОКУ У ДЮРДЬОВЕ
V класа:
Порядна настава руского язика: число бодох завжате место

1.Тимеа (Юлиян) Будински, V, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
2.Йована (Мирко) Ноґавица, V, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
3.Леонтина (Никола) Штефанко, V, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
4.Александра (Янко) Русковски, V, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
професор руского язика: Каролина Папуґа

5.Ивана (Янко) Цап, V, Основна школа „Йован Йованович Змай“, Дюрдьов
6.Тамара (Мирослав) Тиркайла, V, Основна школа „Йован Йованович Змай“, Дюрдьов
7.Николая (Маринко) Бесерминї, V, Основна школа „Йован Йованович Змай“, Дюрдьов
професор руского язика: Мария Самарджич

8.Марко (Анто) Недич, V¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
9.Александар (Владимир) Горняк, V¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
10.Катарина (Владимир) Фейди, V¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
професор руского язика: Снежана Шанта

С П И С O К
ШКОЛЯРОХ НА МЕДЗИОКРУЖНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 20. АПРИЛ 2012. РОКУ У ДЮРДЬОВЕ

VI класа:
Порядна настава руского язика: число бодох завжате место

1. Дорис (Славко) Бучко, VI, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
2.Светлана (Михал) Балїцки, VI, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
3.Давид (Никола) Шанта, VI, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
4.Тадей (Михайло) Малацко, VI, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
професор руского язика: Каролина Папуґа
5.Лидия (Владимир) Горняк, VI, Основна школа „Йован Йванович Змай", Дюрдьов
6.Кристина (Владимир) Горняк, VI, Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов
7.Оливера (Янко) Пап, VI, Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов
професор руского язика: Мария Самарджич

8.Мариєта (Владимир) Новак, VI¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
9.Тат'яна (Владимир) Буила, VI¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
10.Настася (Любомир) Сакач, V¹I, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
професор руского язика: Марина Кухар

С П И С O К
ШКОЛЯРОХ НА МЕДЗИОКРУЖНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 20. АПРИЛ 2012. РОКУ У ДЮРДЬОВЕ

VII класа:

Порядна настава руского язика: число бодох завжате место
1.Дарян (Юлиян) Рац, VII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
2.Силвия (Владимир) Малацко, VII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
3.Филип (Михайло) Костелник, VII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
4.Александар (Владимир) Планкош, VII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
професор руского язика: Златка Чизмар

5.Катарина (Владимир) Гарди, VIІ, Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов
6 Лидия (Михайло) Вереш, VII, Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов
7.Мирон (Никола) Кухар, VII, Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов
8.Борис (Янко) Раґаї, VII, Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов
професор руского язика: Мария Самарджич

9.Наташа (Янко) Ґайдош, VII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
10.Татяна (Дюра) Ґайдош, VII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
11.Весна (Владимир) Боднар, VII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
професор руского язика: Марина Кухар

С П И С O К
ШКОЛЯРОХ НА МЕДЗИОКРУЖНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 20. АПРИЛ 2012. РОКУ У ДЮРДЬОВЕ

VIII класа:

Порядна настава руского язика: число бодох завжате место
1. Андрей (Славко) Орос, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 2. Даниєла (Ириней) Колошняї VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
професор руского язика: Ксения Шовш

3. Тамара (Юлиян) Будински, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 4. Ребека (Дюра) Планчак, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
5. Адриана (Михайло) Надь, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
6. Валентина (Михайло) Тиркайла, VIII, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур
професор руского язика: Златка Чизмар

7. Марко (Михайло) Горняк, VIIІ, Основна школа „Йован Йванович Змай", Дюрдьов
8. Константин (Михал) Чордаш, VIIІ, Основна школа „Йован Йванович Змай", Дюрдьов
професор руского язика: Мария Самарджич

9. Иван (Владимир) Буила, VIIІ¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
10. Николета (Анто) Недич, VIIІ¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур
11. Мартин (Дюра) Макаї, VIIІ¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур

С П И С О К
ШКОЛЯРОХ НА МЕДЗИОКРУЖНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 20. АПРИЛ 2012. РОКУ У ДЮРДЬОВЕ V-VI класа:

Руски язик як виборни предмет: число бодох завжате место

V класа:
1.Никола (Владимир) Колошняй, V, Основна школа „Жарко Зренянин“, Ґосподїнци (Наташа Макаї Мудрох)
2.Урош (Сенка) Славчев, V, Основна школа „Чаки Лайош“, Бачка Тополя (Татяна Дудаш)
3.Ана (Юлиян) Медєши, V, Основна школа „Братство єдинство“, Вербас (Славица Мали)
4.Петро (Юлиян) Медєши, V, Основна школа „Братство єдинство“, Вербас (Славица Мали)
5.Тамара (Данило) Арваї, V, Основна школа „Велько Влахович“, Крущич (Соня Дюрко Надь)
6.Ивана (Томислав) Пиштинят, V, Основна школа „Велько Влахович“, Кр ущич (Соня Дюрко Надь)

VI класа:
1.Елеонора (Мирослав) Грубеня, VI, Основна школа „Иван Ґундулич“, Нови Сад (Мелания Сабадош)
2.Владимир (Мирослав) Венчельовски, VI, Основна школа „Михайло Пупин“, Ветерник (Мелания Сабадош)
3.Виктория (Владимир) Кишюгас, VI, Основна школа „Велько Влахович“, Крущич (Соня Дюрко Надь)

С П И С О К
ШКОЛЯРОХ НА МЕДЗИОКРУЖНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 15. АПРИЛ 2011. РОКУ У ДЮРДЬОВЕ

VII - VIII класа:
Руски язик як виборни предмет: число бодох завжате место

VII класа:
1.Ивона (Владимир) Бодвански, VІІ, Основна школа „Бранко Радичевић“, Нови Сад (Мелания Сабадош)
2.Ивана (Борис) Чордаш, VІІ, Основна школа „Бранко Радичевић“, Нови Сад (Мелания Сабадош)
3.Инес (Таня) Шайтош, VII, Основна школа „Чаки Лайош", Бачка Тополя (Татяна Дудаш
4.Никола (Мирко) Грубеня, VII, Основна школа „Иво Лола Рибар“, Нови Сад (Оља Јаковљев)
5.Даяна (Снежана) Василькович, VII, Основна школа „Петефи бриґада“, Кула (Мария Стрибер)

VIII класа:
1.Аня (Ириней) Гудак, VIII, Основна школа „Васа Стаїч", Нови Сад (Мелания Сабадош)
2.Ивана (Владимир) Бучко, VIII, ОШ „Бранко Радичевич“, Шид, Оддзелєнє у Бачинцох (Златица Сивч Здравич)
3.Владимир (Звонко) Загорянски, VIIІ, ОШ „Бранко Радичевич“, Шид, Оддзелєнє у Бачинцох (Златица Сивч Здравич)
4.Александер (Славко) Сивч, VIII, Основна школа „Велько Влахович“, Крущич (Соня Дюрдко Надь)

ЧИСЛО ШКОЛЯРОХ (ПО МЕСТОХ ШКОЛОХ И КЛАСОХ) ЗА МЕДЗИОКРУЖНЕ ЗМАГАНЄ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ 20. АПРИЛА 2012. РОК У ДЮРДЬОВЕ

Порядна настава руского язика: школи школяре класи

V VI VII VIII
1.Руски Керестур (Кула) 1 18 4 4 4 6
2.Коцур (Вербас) 1 12 3 3 3 3
3.Дюрдьов (Жабель) 1 12 3 3 4 2
Вкупно: 3 42 10 10 11 11

Руски язик як виборни предмет: V VI VII VIII
1.Нови Сад 5 5 - 1 3 1
2.Ветерник 1 1 - 1 - -
3.Бачка Тополя 1 2 1 - 1 -
4.Господїнци (Жабель) 1 1 1 - - -
5.Вербас 1 2 2 - - -
6.Кула 1 1 - - 1 -
7.Бачинци (Шид) 1 2 - - - 2
8. Крущич (Кула) 1 4 2 1 - 1
Вкупно: 12 18 6 + 3 (9) 5 + 4 (9)

ШИЦКОГО: ШКОЛИ И ШКОЛЯРЕ ЗА ЗМАГАНЄ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 20. АПРИЛА 2012. РОК У ДЮРДЬОВЕ

класи V VI VII VIII
Порядна настава руского язика: 3 42 10 10 11 11
Руски язик як виборни предмет: 12 18 6 3 5 4
Вкупно: 15 60 16 13 16 15

Нови Сад, 20. април 2012. року

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com