Др Михайло Фейса

БЕШЕДУЙМЕ ПО РУСКИ / ГОВОРИМО РУСИНСКИ


Потреба за таким приручнїком панує уж даскельо децениї, насампредз од запровадзованя курса Руски язик як виборни за студентох студийних ґрупох Филозофского факултета у Новим Садзе, алє и за школярох з мишаних малженствох, школярох хтори жию у национално мишаних стредкох, та и за одроснутих хторим голєм єднен родитель Руснак, а хтори у живоце нє мали нагоду научиц ше бешедовац по руски.     

Опредзелєли зме ше же би приручнїк бул конциповани на основи приручнїка хтори ше уж потвердзел як хасновити и ефикасни за ученє руского язика. Слово о бешеднїку Бешедуйме по руски, хтори публиковани у двох виданьох (єдно за бешеду жительох валала Вишна Яблонка у сиверовосточней Словацкей, а друге за бешеду жительох валала Пидгирне у заходней України). Перше виданє публиковане 1976. року, а друге 1979. року. У тих виданьох бешеднїка находза ше три колони ‒ анґлийска, руска / русинска у кирилки и транскрибована руска / русинска у латинки же би припаднїк рускей / русинскей емиґрациї (тє., з америцкого боку патрене, имиґрациї) могол пречитац текст кирилки.

За наш домашнї бешеднїк, автор ше зложел зоз порушовательом того першого медзинародного русинистичного проєкту, академиком Полом Робертом Маґочийом, же би хасновитше було колону з текстом транскрибованей латинки заменїц зоз текстом медзинародней фонетичней абецеди же би и хаснователь бачко-сримскей рускей популациї могол читац анґлийски текст. У каждим случаю, и бешеднїк Let'sSpeakEnglishandRusyn/ Бешедуйме по анґлийски и по руски (публиковани 1997. року) и предходни два, як и GoodMorning! WelearnEnglish / Добре рано! Учиме ше по анґлийски автора Юлияна Папа (публиковани 2008. року) витворели свойо зарисовани цилї.

И тот руско-сербски приручнїк др Михайла Фейси Бешедуйме по руски / Говоримо русински творя 25 поглавя. Кажде поглавє зложене з одредзеного числа виразох на дату тему (напр. I поглавє "Поздрави" / "Поздрави"; II поглавє "Представянє и нащиви" / "Представљање и посете" итд.). Од шестого поглавя додавяю ше дополнююци списки словох хтори унапрямени на обезпечованє помоци читачови же би преширел свой словнїк. Ґу тому, оформена и свойофайтова поровнуюца руско-сербска ґраматика хтору творя таблїчки основних деклинацийних (за меновнїки, заменовнїки, прикметнїки и числовнїки) и кон’юґацийних (за дїєслова) моделох, як и списки найфреквентнєйших прикметнїкох, дїєсловох, применовнїкох и злучнїкох. Тоти сущни ґраматични информациї помагаю виучовательови формовац вельо вецей виреченя и вирази як цо би могол формовац лєм на основи того цо му понукнуте у предходних поглавйох.

У одношеню на виданя чий основни текст формовани седемдзешатих рокох двацетого вику, у руско-сербским бешеднїку др Михайла Фейси Бешедуйме по руски / Говоримо русински зробени одредзени преправяня жридлових виреченьох и числени додаваня нових виреченьох и нових лексемох. Авторова намира тих вименкох була же би ше до приручнїка унєсло сучасну тематику, односно же би ше бешеднїк на тот способ приблїжело ґу нєшкайшому хасновательови. З тей нагоди автор жада виражиц подзекованє Зинаиди Виславски, хтора у значней мири помогла при виробку того бешеднїка.

За Оддзелєнє за русинистику окреме значне же ше на рочним уровню приявюю стреднє коло штерацец студенти хторим мацерински язик сербски, а руски вибрали виучовац у рамикох виборного курсу хтори тирва штири семестри ‒ од А1.1 уровня по А2.2 уровень. Вериме же тот приручнїк пополнї нєдостаток литератури тей файти и же будзе на хасен у першим шоре студентом хтори сцу учиц руски язик на Филозофским факултету у Новим Садзе, алє годни го хасновац и школяре зоз мишаних стредкох на основношколским и стредньошколским уровню хтори ше опредзеля виучовац руски язик на факултативним уровню.

Ґу тому, як цо то бул случай и зоз предходнима бешеднїками, Бешедуйме по руски / Говоримо русински може буц хасновити и шицким Руснацом хтори нє у образовней системи, а чувствую потребу за ученьом руского язика войводянских (бачко-сримских) Руснацох у жеми и иножемстве.

Видаватель

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com