ЗБОРНИК РАДОВА „STUDIA RUTHENICА” 25 (38)
Нови Сад, 2020, 188 страна


Дружтво за русински језик, књижевност и културу, основано 4.12.1970. године у Новом Саду издаје свој гласник од 1975. године. Часопис/годишњак је до 1987. године носио назив „Творчосц", а од 1988. године излази као „Studia Rutnenica". Објављено је 13 бројева „Творчосци" и 25 броја часописа „Studia Rutnenicа" (заједно 38 гласника). Од трећег броја „Studia Rutnenica" излази као зборник радова.  
У првом делу 25. броја Зборника Studia Ruthenica објављене су русинске народне песме. Изворне русинске народне песме досад су издате у више зборника. Највећи број песама објављен је у издањима:
Без нотног записа:
1.  В. Гнатюк: Етноґрафічний збірник Наукового товариства ім Шевченка –  т. IХ: Етноґрафічні матеріали з Угорської Руси, т. III, Пісні Бач–Бодроґського комітату, у Львові, 1900, 117–227 (430 песама);
2.  Южнославянских Русинох народни писнї. Позберали и ушорели Дюра Биндас и Осиф Костелник –    
Руски Керестур –  Нови Сад, 1927 (око 220 песама);
Са нотним записом:
3.  Žganec Vinko: Pjesme jugoslavenskih Rusina. Tisak nakladnog zavoda Hrvatske, Zagreb, 1946  (116 песама);
4. Онуфрий Тимко: Наша писня. Интеґралне виданє кнїжкох I–III зоз преушорену нотну часцу и IV кнїжку як новим додатком, Руске слово, Нови Сад, 1989 (око 350 изворних народних песама);

Зборници нису више доступна читаоцима (давно су распродати), зато је Друштво за русински језик, књижевност и културу унело у свој издавачки план нови зборник русинских изворних народних песама. У приложеном рукопису има преко 400 (472) песама преузетих из досад објављених издања, или забележених од појединаца.  
У другом делу StudiaRuthenicе је хроника Друштва са прегледом активности у 2019. години, календаром месечних активности у 2020. години, планом развоја и делатности Друштва (2020-2030), списком нових чланова Друштва и чланова Друштва који су помогли издавање Зборника у 2020. години.                                
*
Зборник радова „Studia Rutnenica" је научно-стручни часопис на русинском језику са резимеима на српском и енглеском језику који у Репозиторијуму Народне библиотеке Србије у Београду има катеоризацију (М53). Од 22. октобра 2018. године подаци  о StudiaRuthenici се налазе на Vikipediji, а исто тако и на сајту Друштва www druztvo.org.
„Studia Ruthenica“ има Редакцију коју чине сарадници у области русинског језика, књижевности и културе: др Јулијан Рамач, главни уредник, и чланови: др Александер Д. Дуличенко, мр Хелена Мећеши, мр Ксенија Сегеди, др Оксана Тимко Ђитко, мср. Сенка Бенчик и др Михајло Фејса. За издавача: Ирина Папуга, секретар Друштва.
Издавање „Studia Rutnenicе“ 25 (38) за 2020. годину финансијски су помогли: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и сарадњу са верским заједницама, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине/националне заједнице и Градска управа за културу Новог Сада, на чему срдачно захваљујемо.

Ирина Папуга

 

 

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com