Активносци Предсидательства

Активносци Скупштини

Активносци подружнїцох

Управни одбор

Отримана схадзкa Управного одбору

Дружтва за руски язик, литературу и културу

Пияток, 25. септембра 2020. року у Заводу за културу войводянских Руснацох отримана 4. схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу.
Схадзка мала два часци – у першей представени два нови кнїжки хтори видало Дружтво за руски язик, литературу и културу, а то писнї Сонї Папуґа „Думки ми лєца” у едициї „Литература” и Сенка Бенчик „Лексички паралелизми – Lekszikológiai hasоnlóságok – Лексични паралелизми” у едициї „Катедра”.
У другей часци на схадзки прилапени Записнїк зоз 3. схадзки УО Дружтва и звит о активносцох Дружтва медзи двома схадзками. Тиж порадзене же ше 50 роки од снованя Дружтва (1970–2020) означи 4. децембра того року, кед у рамикох 30. „Дньох Миколи М. Кочиша” предвидзене отримованє 6. науково-фахового сходу под назву „Руски язик, литература, култура, просвита и публицистика”, а роботи з того сходу буду обявени у часопису „Studia Ruthenica” число 26, 2021. року.
У предлуженю схадзки було слова и о активносцох Дружтва по конєц того року и видавательней дїялносци Дружтва за 2020/2021. рок.

 

Одржана седница Управнох одбора Друштва за русински језик, књижевност и културу

У петак, 25. септембра 2020. године је у Заводу за културу војвођанских Русина одржана 4. седница Управног одбора Друштва за русински језик, књижевност и културу. Седница је имала два дела – у првој су представљена два нова издања Друштва: песме Соње Папуга „Мисли ми лете Думки ми лєца” и књига мср. Сенке Бенчик „Лексички паралелизми – Lekszikológiai hasоnlóságok – Лексични паралелизми” у едициї „Катедра”.
У другом делу је било речи о Програму обележавања 50-годишњице од основања Друштва (1970–2020) које се планира за одржавање 4. децембра 2020. године у оквиру 30. „Дана Миколе М. Кочиша”. Предвиђено је и организовање 6. научно-стручног скупа, под називом „Русински језик, књижевност, култура, просвета и публицистика”, а прилози са скупа ће бити објављени у Зборнику радова „Studia Ruthenica” бр. 26, 2021. године. Било је речи и о  издавачкој делатности Друштва за 2020/2021. годину.
Било је речи и о активностима Друштва до краја 2020. године: о Ликовној  колонији „Сусрет код Боднарова“ у Госпођинцима за коју су средства путем конкурса одобрили Општина Жабаљ и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а одржавање се планира средином октобра 2020. године.
Размотрен је и програма издавачке делатности Друштва за 2020/2021. годину са предлогом могућих наслова за издавање у 2021. години.
Ирина Папуга

Нови Сад, 1.10.2020. год.    

 50 РОКИ ОД СНОВАНЯ ДРУЖТВА (1970-2020)

 

З А П И С Н Ї К

зоз  4.  схадзки Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, хтора отриманa
25. новембра2020. року на 10 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе

На схадзки присуствовали: Блаженка Хома Цветкович, Владимир Салонски, мр Гелена Медєши, Вероника Вуячич, Мария Канюх Йозанов и Ирина Папуґа. О схадзки були информовани и: др Юлиян Рамач, Агнета Буила Маслар, Соня Папуґа и Сенка Бенчик, алє пре други обовязки и активносци нє були у можлївосци присуствовац. Зоз средствох информованя присуствовала Златка Перович зоз Рускей редакциї ТВ Нови Сад и знїматель. Схадзку ортворела и водзела Блаженка Хома Цветкович, предсидателька Управного одбору. Розпатрени:

Д Н Ь О В И   Ш О Р:
                   

Перша часц:  
Слово о нових виданьох Дружтва у 2020. року:                     

                

Соня Папуґа, Думки ми лєца писнї / Мисли ми лете песме
Сенка Бенчик, Лексички паралелизми Lekszikológiai hasоnlóságok
Лексични паралелизми

Друга часц:
1.  Записнїк зоз 3. схадзки Управного одбору Дружтва;
2.  Активносци Дружтва медзи двома схадзками;
3.  Програма означованя  50 рокох од снованя Дружтва (1970-2020);
4.  Активносци Дружтва по конєц 2020. року;
5.  Р и ж н е.      

           На початку схадзки Блаженка Хома Цветкович пречитала пригодни текст и стихи пошвецени  Европскому дню язикох, хтори ше означує 26. септембра.
                  

Перша часц:
                      

Привитане виходзенє двох нових кнїжкох у рамикох 50-рочнїци снованя Дружтва: кнїжки писньох Сонї Папуґа „Думки ми лєца” у едициї „Литература” (10) и Сенки Бенчик „Лексички паралелизми  Lekszikológiai hasоnlóságok Лексични паралелизми” у едициї „Катедра” (4). У одсустве обидвох авторкох пре оправдани причини, предложене же би ше промоциї обидвох виданьох, по можлївосци, отримало у рамикох 30. Дньох Миколи М. Кочиша у їх штредкох (у Миклошевцох, Новим Орахове/Бачкей Тополї) кед за тото пре епидемиолоґийни обставини будзе можлївосци.  

 Друга часц:


Точка 1.
Записнїк зоз 3. схадзки Управного одбору, хтора отримана 21.02.2020. року у Новим Садзе, прилапени у цалосци. Кед у питаню Аґенция Квик (точка 3) наглашене же и без огладу на зменшани прилїв средствох за програмну дїялносц Дружтва у 2020. року, намагац ше же би надополнєнє Аґенциї було реализоване, по можлївосци зоз средствох порядней дїялносци Дружтва.

Точка 2.
Препатрунок активносцох Дружтва медзи двома схадзками: од 21.02.2020 по конєц септембра 2020. року, прилапени. На початку тей точки зоз минуту цихосци дата почесц умартим членом Дружтва, а то: Янко Гудак, Ана Дудаш, Янко Голик, Янко Барна, Блаженка Когут и Янко Сабадош (6). Источашнє пречитани список нових членох Дружтва: порядни члени: Цециля Рац Хвиезд и  Марина Рамач Сабадош, почесни: Моника Войтер Пулаи и Жужана Шавелин Зелеи и помагаюци: Нимрод Томик, Владислав Папуґа, Саня Папуґа, Божидар Загорянски, Пера Майхер, Славица Надь Видович и  Ксения Сенка Бучко Литрич (11). Дружтво тераз ма вкупно 1266 членох, од того порядних 1025, почесних 128 и помагаюцих 113.
Тиж надпомнуте же Дружтво по конкурсох по тераз достало тоти фин. средства: од

 1. Националного совиту Руснацох за порядну дїялносц ...................... 30.000,00 дин.
 2. Покраїнского секретарияту за културу за Studia Ruthenicu 25 ......... 50.000,00 дин.
 3. Покраїнского секретарияту за образованє за унапредзенє
  штреднього образованя у Новим Садзе ............................................ 30.000,00 дин.
 4. средства членарини и понукнутих виданьох виноши .......................12.400,00 дин.

                                                                                                     Вкупно:    122.400,00 дин.
Подписани ище вецей контракти зоз институциями за културу и образованє дзе конкуроване: Покраїнски секретарият за образованє, Городска управа за културу и Општина Жабель, та ше по конєц 2020. року обчекую фин. средства за вецей програми Дружтва. Кед у питаню виучованє руског язика у виборней настави у руских местох, надпомнуте же у Сримскей Митровици и того шк. року будзе робиц Нада Колєсар Адамович (док ше нє яви наставнїк зоз законченим Одсеком за русинистику). У Савиним Селу виборну наставу од Еуфемиї Планкош превжала Леона Олеар.

Точка 3.
Управни одбор детальнєйше розпатрел реализацию и термини Програми означованя 50 рокох од снованя Дружтва:  

 1. прилапена поволанка зоз прияву за отримованє 6. науково-фахового сходу под назву: „Руски язик, литература, култура, просвита и публицистика“. Термин за приявйованє 1. новембер, а за посиланє роботох 20. новембер 2020. року (у wordu по мелйу на приложени е-маил адреси);
 2. о литературним и подобовим конкурсу ше информує явносц же би ше приявели заинтересовани;
 3. литературне стретнуце ше отрима кед за тото будзе можлївосции пре ситуацию з корону;
 4. о наградзованю ше да предкладаня на 5. схадзки Управного одбору хтору треба плановац после 20. новембра 2020. року;
 5. конкуроване и обчекує ше финансийни средства од компетентних институциох и за реализацию Програми означованя 50 рокох од снованя Дружтва и за Птрограму 30. Днї Миколи М. Кочиша.

Точка 4.
Активносци Дружтва по конєц 2020. року прилапени. Будзе ше провадзиц витворйованє и потримовац реализацию. Подобову колонияюу Ґосподїнцох ше планує за октобер 2020. року, а о термину ше порада посцигнє познєйше.

Точка 5.             
Рижне: розпатрена и прилапена Програма видавательней дїялносци за 2021. рок. Роботна назва кнїжки Блаженки Хома Цветкович, хтору ше планує видац зоз НВУ „Руске слово“ будзе „Поради з язика“, а за рецензентох предложени: др Михайло Фейса, Михайло Симунович и Дюра Латяк. 
Схадзка закончена на 12,30 годзин.

Записнїчар:                                                                                    За Управни одбор Дружтва,
Владимир Салонски                                                                       Блаженка Хома Цветкович                                                                         


 

ПОВОЛАНКА ЗА СХАДЗКУ УПРАВНОГО ОДБОРУ

У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ, соботу, 4. 07. 2015. рок на 12 годзин отрима шеЄденаста (11) схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, у преширеним составе, у просторийох Месней заєднїци, ул. Бориса Кидрича 60

Д Н Ь О В И    Ш О Р:

- Додзельованє припознаньох „Славка Сабадош“ и „Янко Олеяр“
- Нови виданя Дружтва
- Подобова колония „Стретнуце у Боднарова“
- Стретнуца руских школох (1994-2014)
- Схадзка Управного одбору


 

Поволуєме Вас на 5. схадку Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу хтора ше у преширеним составе отрима, наштварток, 21. юния 2012. року на 15,30 годзину Заводзе за културу Войводини, Нови Сад, Войводи Путнїка 2

           Д Н Ь О В И   Ш О Р:

I

Промоция нових виданьох Дружтва:
Олена Папуґа: Руске обисце – Русинска кућа
Мр Гелена Медєши: З червеним подцагнуте
Зборнїк роботох „Studia Ruthenica“ 16, 2011.

 II     

             
1.  Записнїк зоз 4. схадзки Управного одбору
2.  Препатрунок активносцох медзи схадзками   
3.  Прегляд приходох и росходох у 2011. року - финансийни звит
4.  Проєкт Руска енциклопедия (2012-2015)
5.  Програмни активносци у II половки 2012. року  
6.  Р и ж н е

 

З А П И С Н Ї К

зоз 4. схадзки Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, хтора у преширеним составе   отриманa 29. октобра 2011. року на 11 годзин у Заводзе за културу Войводини, Нови Сад

                   На схадзки присуствовали: др Юлиян Рамач, Владимир Салонски, Блаженка Хома Цветкович, Славко Пап, Мелания Сабадош, Наташа Макаї Мудрох, Мелания Римар, Владимир Дудаш и Ирина Папуґа. Зоз Руского слова присуствовала Оленка Сакач Планчак, а зоз Рускей редакциї ТВ Дюра Дудаш (зоз знїмательом). Зоз схадзку руководзел Владимир Салонски, предсидатель Управного одбору Дружтва.
На початку схадзки зоз минуту цихосци дата почесц умартим членом Дружтва: др Бориславови Сакачови, и учительком Вири Гадаковей и Наташи Абодї Пейович.
Зоз поволанку послани записнїк зоз 2. схадзки Управного одбору и материяли за 2, 3, 5. и 6. точку дньового шора, а на початку схадзки подзелєни додатни материяли: Предкладанє допису у вязи зоз реализацию настави Мацерински язик зоз елементами националней култури у  основним и стреднїм образованю и воспитаню (за 3. точку) и предкладанє дньового шора за 2. схадзку Скупштини Дружтва (прилоги состойна часц записнїку).

Д Н Ь О В И   Ш О Р:          

1.  Записнїк зоз 3. схадзки Управного одбору
2.  Препатрунок активносцох Дружтва медзи схадзками     
3.  Програмни активносци по конєц 2011. року  
4.  Заказованє 2. схадзки Скуштини Дружтва  
5.  Дїловнїк о роботи Скупштини - предкладанє
6.  Програма Дружтва зоз Планом финансийних средствох
за реализацию у 2012. року         
7.  Р и ж н е                                                                   

Точка 1.

               Записнїк зоз 3. схадзки Управного одбору, отриманей 18. 06. 2011. року, прилапени.

Точка  2.

               Препатрунок активносцох Дружтва медзи схадзками прилапени (состойна часц записнїку). Наглашене же програмни активносци витворени у рамикох орґанизацийних и фин. можлївосцох. Дополнєня ше одношели на податки же 21. 10. 3011. року на Катедри за руски язик и литературу одбранєна маґистерска робота Александа Мудрогo зоз Кули, а 25. 10. 2011. року на Катедри дипломовала Драґана Ненадич як перша проф. руского язика зоз Сримскей Митровици (преподава руски язик у 5 основних школох у Сримскей Митровици).
Кнїжка прекладох др Гавриїла Костельника: Др Габријел Костелник, Поезија и проза (преводина српски језик) Eдиция Литература 3 пририхтана на CD и треба же би була видрукована у рамикох Покраїнского секретарияту за културу и явне информованє (Розришена дилема коло мена по сербски зоз Mатичней кнїжки у Руским Керестуре).                                                      

Точка  3.

               Програмни активносци по конєц 2011. року буду ше реализовац у рамикох Календара активносцох:
1.           
               - у Милошевцох ше 06. 11. 2011. року отрима програма з нагоди 160-рочнїци насельованя Руснацох до Миклошевцох (1851-2011) у рамикох хторей будзе представена найновша кнїжка Дюри Лїкара „Колїше ше жито класате“ чий Дружтво совидаватель, а кнїжка виходзи у рамикох Едициї Одняте од забуца 13.    
-  9. 11. 2011. року у Новим Садзе ше отрима схадзка пошвецена 5. манифестациї Поетски нїтки Меланиї Павлович.
-  у рамикох 16. новембра Meдзинародного Дня толеранциї (UNESCO) у Новим Садзе буду означени рочнїци: 80 роки Бориши Миличевича, есперантисти, 65 роки Ирини Папуґа, проф.педаґоґиї и 60 роки Исмета Яшаревича, ромолоґа..
-   у  Руским Керестуре 30. 11. 2011. року буду означени рочнїци учительох: 150 роки Дюри Манойли,110 роки Дюри Дудаша и 90 роки Любици Медєши, а тиж ше повага да и паноцови о. Михайлови Макайови зоз Руского Керестура. З тим у вязи у Народней библиотеки буду пречитани сообщеня (обявени у Studia Ruthenici 3 и 7), пририхта ше прилог о паноцови Макайови, а нащиви ше и їх гроби на теметове. Квеце ше однєше и на гроби Дюри Папгаргая и Славки Сабадошовей. Зоз тоту програму у Руским Керестуре такповесц започнє 21. манифестация „Днї Миколи М. Кочиша" хтора будзе пошвецена 40 роком Правопису руского язика Mиколи M. Кочиша (1971).
- 1. децембра 2011. року ше планує однєсц квеце на гроб Миколи М. Кочиша и Меланиї и Янкови Павловичови на Городским теметове у Новим Садзе.             
- 2. схадзка Скупштини Дружтва зоз звитом о роботи медзи двома схадзками, фин. звитом (2010) и програму за 2012. рок ше отрима 3. 12. 2011. року на 11 годзин у Новим Садзе, а  потим на 13 годзин будзе отримани Округли стол о руским зику и литературней творчосци за дзеци. Сообщеня  о руским язику пририхтаю: мр Гелена Медєше о Правопису М. М. Кочиша, Блаженка Хома Цветкович о 70-рочнїци др Александра Д. Дуличенка и др Юлиян Рамач о прекладаню поезиї и прози др Г. Костельника на сербски язик. У рамикох дзецинскей литератури слово вежню: Дюра Латяк, Оливера Шиячки, Серафина Макаї, Мелания Римар, Ирина Папуґа итд.
-  21. Днї Миколи М. Кочиша ше предлужа у децембру зоз означованьом рочнїцох, литературнима стретнуцaми, промоциями виданьох Дружтва, креативнима роботнями (Вербас, Савино Село, Ґосподїнци, Крущич, Нови Сад.
-  6. подобова вистава Стретнуце у Боднарова ше планує у Школи у Руским Керестуре (30. 11. 2011), а вибор дзецинских роботох зоз дзешец по тераз отриманих колонийох у Ґосподїнцох у Руским културним центру (у децембру)  у Новим Садзе  (за обидва подобово вистави видати пригодни каталоґи)
-  Тогорочни Днї Миколи М. Кочиша ше буду отримовац у рамикох:  41-рочнїци Дружтва за руски язик, литературу и културу (Нови Сад, 04.12.1970),  140 рокох Володимира М. Гнатюка, 110 рокох Maксима Давосира, 110 рокох Наталиї Цап Ґaнджи,  110 рокох Янка Хромиша Бачика Горкого, 90 рокох Володимира Ноти, 80 рокох  Янка Павловича, 90 рокох Руского календара, 90 рокох Буквара Mихаила А. Поливки и Михаила Мудрого и 50 рокох Антолоґиї рускей прози „Oдгуки з ровнїни”.

2.     
У рамикох актуалних активносцох у обласци образованя розпатрене предкладанє допису  коло  настави  мацеринского язика як виборного предмету зоз елементами националней култури хторе после заувагох и дополнєньох будзе послате координаторови националних совитох В. Михайловичови (зоз Ромского нац. совиту у Беоґрадзе) за схадзку координациї, а после того и Министерству просвити и науки у Беоґрадзе.
З тим у вязи на текст допису на першим боку дзе слово о началних питаньох нє було зауваги, а тиж и на точки 1. и 2. на другим боку у хторих ше
- точка 1. наглашує же треба же би школяре могли виберац два виборни предмети зоз лїстини В виборних предметох и...
- точка 2. дзе  стої  же директоре обовязни понукнуц два виборни предмети зоз листини В, медзитим на
- точка 3. у хторей ше планує процедура одоброваня ґрупох за реализацию виборного предмету, прилапени лєм текст у точки 3 в) дзе  стої же єдну ґрупу можу твориц школяре зоз найвецей трох класох, гевто шицко треба вихабиц, одосно нє огранїчовац ґрупи на найменєй 5 школярох, а анї на максималне число од 15, бо за образованє руских школярох хтори розошати по 17-18 школох у городзе яки Нови Сад  значне кед ше и 1-2-3  школяре вияшня же жадаю виучовац мацерински язик на цо маю подполне право.
Текст на 3. боку у хторим слово о виучованю язика дружтвеного штредку: потримани 2. и 3. пасус, а од штирох алинейох на концу наглашене же прилаплїва перша, треца и штварта, а друга нє.
Маюци у оглядзе же спрам Закона о воспитаню и образованю, кажде дзецко ма право oбразовац ше на своїм мацеринским язику, а тaм дзе за тото нєт можлївосци и дзе школяре припаднїки националних меншинох ходза на наству на сербским язику – маю право виучовац свой мацерински язик. Taк и тих рокох у основних школох у Новим Садзе и других штредкох. Наприклад, у новосадских школох (зоз школами у околїску) виучованє словацкого язика ше oрґанизує у 24 oсновних школох за коло 150 школярох. Руски школяре, уписани до вецей як 20 oсновних школох (єст их вецей як 80), виучую мацерински язику у 17-18. Maдярски язик ше виучує и у порядней и у виборней настави.
Медзитим, остатнїх рокох, а окреме того школского року, компетентни у школских управох Министерства просвити у Новим Садзе (Южнобачки и Сримски округ) и Зомборе (Сивернобачки округ) єднoбочно, под вигварку рационализациї школскей системи (здумано чи нє) утаргую роками пестоване виучованє мацеринского язика. Грожа же пестованя словацкого и руского язика (после 28 рокох виучованя) у Сримскей Каменїци вецей нє будзе, тиж так и у ОШ у Петроварадинє, OШ „Соня Маринкович“ и ище дзепоєдних у Новим Садзе, Вербаше, Шидзе, Бачкей Тополї .. вигваряюци ше же число школярох менше и, пречишлююци их, самоинициятивно зменшую ценуси наставнїком, грожа з одказами!!!
Так у Вербаше наставнїци руского язика зменшани ценус за 40% (зоз 90% на 50%), у Новим Садзе єдней наст. за 30% (зоз 90% на 60%), a другей зоз 90% на 70-80%, у Шидзе зменшанє за 20% (зоз 80% на 60%), у Сримскей Митровици за 20% (зоз 30% на 10%), у Господїнцох зоз 20% на 10%, у Бачкей Тополї тиж зоз 20% на 10%.
Пре таки стан у обазованю националних меншинох, окреме словацкей, рускей и мадярскей треба инсистовац на цо скорейшим приношеню одвитуюцих правилнїкох o наставним плану и програми основного образованя и воспитаня (на моци ище давни зоз 1990. и 1995. року) на цо уж на вецей заводи спозорйовал и Омбудсман АПВ, а кед у питаню виучованє руского язика, дата и заувага же Национални совит Руснацох (уж у трецим мандату), а анї раз нє положел образованє на руским язику як окремну точку дньового шора дзе би ше бешедовало о шицких значних питаньох у тей обласци.
З тим у вязи  надпомнуте и шлїдуюце:
1. предложиц же би предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац приял наставнїци руского язика хторим  школски управи у Новим Садзе и Сомборе зменьшую ценус без огляду же маю достаточне число школярох
2. евидентовац шицких школярох хторим тей єшенї утаргнута можлївосц виучованя руского язика: ОШ у Новим Садзе, Петроварадинє, Сримскей Каменїци итд.
3. глєдац други орґанзацийни можлївосци збераня дзецох зоз цильом предлужованя настави, як и
4. можлївосц же би Национални совит финансийно потримал тоту обласц образованя по руски (напр. зоз городских средствох у Новим Садзе хтори наявени з боку городоначалнїка), кед же компетентни у МП за тото нє буду мац фин. можлївосци.
5. отримац схадзки з родичами и у штредкох у хторих ше орґанизує настава виборного предмету формовац совити родичох зоз цильом достаточного информованя и потримовки.
6. у Новим Садзе заказац и отримац схадзку з родичами  шицких возростох (предшколске, основне и стреднє) на стреду 9. новембра 2011. року, на 19 годзим у просторийох Руского културного центру. Орґанизаторе схадзки з родичами:  попри Активу наставнїкох Дружтва за руски язик и Руского културного центру буду и Одбор за образованє Националного совиту и Канцелария Националного совиту у Новим Садзе.
7. и далєй зберац подписи  (мено, презвиско и  ЈМБГ-ЄМЧГ) за порушану петицию хтора ше оранизує у соструднїцтве зоз наставнїками словацкого и мадяраскохо язика и пошлє компетентним институцийом у жеми, a кед будзе требац и медзинародним у иножемстве.

Точка  4.

                       Заказованє 2. схадзки Скуштини Дружтва. Схадзка ше  зоз предложеним дньовим шором  (у прилогу)
отрима на соботу  3. 12. 2011. року на 11 годзин у Новим Садзе.    

Точка 5.

             Дїловнїк о роботи Скупштини Дружтва прилапени.

Точка 6.

             Програма Дружтва зоз Планом  финансийних средствохза реализацию у 2012. року, тиж прилапена.    

Точка 7.                                                   
                                                                                                  
               Р и ж н е:
1. Прекоментароване отримованє конститутивней схадзки Секциї Дружтва 29. 06. 2011. року у Коцуре и надпомнуте же праве Секция у тим месце роби у очежаних условийох (формовани вецей паралелни орґанизациї, зменшане число членох итд.); у напрямкох о роботи секцийох стої же предсидательови у роботи можу  помагац 3-5 члени. У Коцуре то: Татяна Мученски, предсидатель и члени: Снежана Шанта, Цецилия Хромиш, Марина Кухар и Татяна Яким, а Серафина Яґлица, пред. Активу вихователькох, Серафина Макаї, пред. Литеартурней  секциї, др Юлиян Рамач, пред. Скуштини Дружтва и Леона Олеар, наст. руского язика у Савиним Селу ше укапчаю до роботи по потреби.
2. Дружтво по конкурсу за 2011. рок за видаванє „Studia Ruthenici“ 16. достало лєм 37.000,00 дин. з тим же змист числа буду: сообщеня зоз Дньох Миколи М. Кочиша, Округлого стола о дзецинскей литератури, рецензиї и прилоги о значних рочнїцох и хронїка Дружтва та средства (по 10.000,00 дин) обеспечиц и зоз фин. потримовки Управи за културу Города Нового Саду за Поетски нїтки Меланиї Павлович, зоз порядней дїялносци итд. з тим же у наступним чаше и далєй плановац обявйованє дипломских роботох руских студентох на Катедри (Колєсарске ремесло Наташи (Фа) Холошняй по можлївосци видац як окремну кнїжку у Едициї Одняте од забуца 14).
3.  Прекоментароване и означованє 30 рокох од снованя Катедри за руски язик и литеартуру на Филозофским факултету у Новим Садзе и наглашене же:
- инициятор снованя Катедри 1981. року, односно Студийней ґрупи, а пред тим 1972. року Лекторату за руски язик було Дружтво за руски язик на чолє зоз тедишнїм предсидательом Дюром Варґом, зоз намаганом же би ше образовало наставни кадер нєопходни руским школом, же
- Дружтво у Зборнїку роботох „Studia Ruthenici“ по тераз обявело 31 дипломску роботу студентох на Катедри (од 36 дипломованих), же ше
- намагало обезпечовац роботу за дипломованих професорох руского язика у школох зоз руским наставним язиком у порядней и виборней настави, як и
-  же ше робело на видаваню словнїкох: себско-руского, руско-сербского итд.
4. часц архиви Дружтва у поради зоз Архивом Войводини (хтори уж превжал єдну часц архивного материялу) будзе пренєшена на чуванє до Владимира Салонского, пред. Управного одбору, до Ґосподїнцох (уль. Бранка Радичевича 50). 

              Схадзка закончена на 15.10 годзин, потим пририхтана закуска за учашнїкох.

За Управни одбор Дружтва Владимир Салонски, в. р.     
Записнїчар:  Блаженка Хома Цветкович

З А П И С Н Ї К

зоз 4. схадзки Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, хтора у преширеним составе   отриманa 29. октобра 2011. року на 11 годзин у Заводзе за културу Войводини, Нови Сад

 

                   На схадзки присуствовали: др Юлиян Рамач, Владимир Салонски, Блаженка Хома Цветкович, Славко Пап, Мелания Сабадош, Наташа Макаї Мудрох, Мелания Римар, Владимир Дудаш и Ирина Папуґа. Зоз Руского слова присуствовала Оленка Сакач Планчак, а зоз Рускей редакциї ТВ Дюра Дудаш (зоз знїмательом). Зоз схадзку руководзел Владимир Салонски, предсидатель Управного одбору Дружтва.
На початку схадзки зоз минуту цихосци дата почесц умартим членом Дружтва: др Бориславови Сакачови, и учительком Вири Гадаковей и Наташи Абодї Пейович.
Зоз поволанку послани записнїк зоз 2. схадзки Управного одбору и материяли за 2, 3, 5. и 6. точку дньового шора, а на початку схадзки подзелєни додатни материяли: Предкладанє допису у вязи зоз реализацию настави Мацерински язик зоз елементами националней култури у  основним и стреднїм образованю и воспитаню (за 3. точку) и предкладанє дньового шора за 2. схадзку Скупштини Дружтва (прилоги состойна часц записнїку).

Д Н Ь О В И   Ш О Р:          

1.  Записнїк зоз 3. схадзки Управного одбору
2.  Препатрунок активносцох Дружтва медзи схадзками     
3.  Програмни активносци по конєц 2011. року  
4.  Заказованє 2. схадзки Скуштини Дружтва  
5.  Дїловнїк о роботи Скупштини - предкладанє
6.  Програма Дружтва зоз Планом финансийних средствох
за реализацию у 2012. року         
7.  Р и ж н е                                                                   

Точка 1.

               Записнїк зоз 3. схадзки Управного одбору, отриманей 18. 06. 2011. року, прилапени.

Точка  2.

               Препатрунок активносцох Дружтва медзи схадзками прилапени (состойна часц записнїку). Наглашене же програмни активносци витворени у рамикох орґанизацийних и фин. можлївосцох. Дополнєня ше одношели на податки же 21. 10. 3011. року на Катедри за руски язик и литературу одбранєна маґистерска робота Александа Мудрогo зоз Кули, а 25. 10. 2011. року на Катедри дипломовала Драґана Ненадич як перша проф. руского язика зоз Сримскей Митровици (преподава руски язик у 5 основних школох у Сримскей Митровици).
Кнїжка прекладох др Гавриїла Костельника: Др Габријел Костелник, Поезија и проза (преводина српски језик) Eдиция Литература 3 пририхтана на CD и треба же би була видрукована у рамикох Покраїнского секретарияту за културу и явне информованє (Розришена дилема коло мена по сербски зоз Mатичней кнїжки у Руским Керестуре).                                                      

Точка  3.

               Програмни активносци по конєц 2011. року буду ше реализовац у рамикох Календара активносцох:
1.           
               - у Милошевцох ше 06. 11. 2011. року отрима програма з нагоди 160-рочнїци насельованя Руснацох до Миклошевцох (1851-2011) у рамикох хторей будзе представена найновша кнїжка Дюри Лїкара „Колїше ше жито класате“ чий Дружтво совидаватель, а кнїжка виходзи у рамикох Едициї Одняте од забуца 13.    
-  9. 11. 2011. року у Новим Садзе ше отрима схадзка пошвецена 5. манифестациї Поетски нїтки Меланиї Павлович.
-  у рамикох 16. новембра Meдзинародного Дня толеранциї (UNESCO) у Новим Садзе буду означени рочнїци: 80 роки Бориши Миличевича, есперантисти, 65 роки Ирини Папуґа, проф.педаґоґиї и 60 роки Исмета Яшаревича, ромолоґа..
-   у  Руским Керестуре 30. 11. 2011. року буду означени рочнїци учительох: 150 роки Дюри Манойли,110 роки Дюри Дудаша и 90 роки Любици Медєши, а тиж ше повага да и паноцови о. Михайлови Макайови зоз Руского Керестура. З тим у вязи у Народней библиотеки буду пречитани сообщеня (обявени у Studia Ruthenici 3 и 7), пририхта ше прилог о паноцови Макайови, а нащиви ше и їх гроби на теметове. Квеце ше однєше и на гроби Дюри Папгаргая и Славки Сабадошовей. Зоз тоту програму у Руским Керестуре такповесц започнє 21. манифестация „Днї Миколи М. Кочиша" хтора будзе пошвецена 40 роком Правопису руского язика Mиколи M. Кочиша (1971).
- 1. децембра 2011. року ше планує однєсц квеце на гроб Миколи М. Кочиша и Меланиї и Янкови Павловичови на Городским теметове у Новим Садзе.             
- 2. схадзка Скупштини Дружтва зоз звитом о роботи медзи двома схадзками, фин. звитом (2010) и програму за 2012. рок ше отрима 3. 12. 2011. року на 11 годзин у Новим Садзе, а  потим на 13 годзин будзе отримани Округли стол о руским зику и литературней творчосци за дзеци. Сообщеня  о руским язику пририхтаю: мр Гелена Медєше о Правопису М. М. Кочиша, Блаженка Хома Цветкович о 70-рочнїци др Александра Д. Дуличенка и др Юлиян Рамач о прекладаню поезиї и прози др Г. Костельника на сербски язик. У рамикох дзецинскей литератури слово вежню: Дюра Латяк, Оливера Шиячки, Серафина Макаї, Мелания Римар, Ирина Папуґа итд.
-  21. Днї Миколи М. Кочиша ше предлужа у децембру зоз означованьом рочнїцох, литературнима стретнуцaми, промоциями виданьох Дружтва, креативнима роботнями (Вербас, Савино Село, Ґосподїнци, Крущич, Нови Сад.
-  6. подобова вистава Стретнуце у Боднарова ше планує у Школи у Руским Керестуре (30. 11. 2011), а вибор дзецинских роботох зоз дзешец по тераз отриманих колонийох у Ґосподїнцох у Руским културним центру (у децембру)  у Новим Садзе  (за обидва подобово вистави видати пригодни каталоґи)
-  Тогорочни Днї Миколи М. Кочиша ше буду отримовац у рамикох:  41-рочнїци Дружтва за руски язик, литературу и културу (Нови Сад, 04.12.1970),  140 рокох Володимира М. Гнатюка, 110 рокох Maксима Давосира, 110 рокох Наталиї Цап Ґaнджи,  110 рокох Янка Хромиша Бачика Горкого, 90 рокох Володимира Ноти, 80 рокох  Янка Павловича, 90 рокох Руского календара, 90 рокох Буквара Mихаила А. Поливки и Михаила Мудрого и 50 рокох Антолоґиї рускей прози „Oдгуки з ровнїни”.

2.     
У рамикох актуалних активносцох у обласци образованя розпатрене предкладанє допису  коло  настави  мацеринского язика як виборного предмету зоз елементами националней култури хторе после заувагох и дополнєньох будзе послате координаторови националних совитох В. Михайловичови (зоз Ромского нац. совиту у Беоґрадзе) за схадзку координациї, а после того и Министерству просвити и науки у Беоґрадзе.
З тим у вязи на текст допису на першим боку дзе слово о началних питаньох нє було зауваги, а тиж и на точки 1. и 2. на другим боку у хторих ше
- точка 1. наглашує же треба же би школяре могли виберац два виборни предмети зоз лїстини В виборних предметох и...
- точка 2. дзе  стої  же директоре обовязни понукнуц два виборни предмети зоз листини В, медзитим на
- точка 3. у хторей ше планує процедура одоброваня ґрупох за реализацию виборного предмету, прилапени лєм текст у точки 3 в) дзе  стої же єдну ґрупу можу твориц школяре зоз найвецей трох класох, гевто шицко треба вихабиц, одосно нє огранїчовац ґрупи на найменєй 5 школярох, а анї на максималне число од 15, бо за образованє руских школярох хтори розошати по 17-18 школох у городзе яки Нови Сад  значне кед ше и 1-2-3  школяре вияшня же жадаю виучовац мацерински язик на цо маю подполне право.
Текст на 3. боку у хторим слово о виучованю язика дружтвеного штредку: потримани 2. и 3. пасус, а од штирох алинейох на концу наглашене же прилаплїва перша, треца и штварта, а друга нє.
Маюци у оглядзе же спрам Закона о воспитаню и образованю, кажде дзецко ма право oбразовац ше на своїм мацеринским язику, а тaм дзе за тото нєт можлївосци и дзе школяре припаднїки националних меншинох ходза на наству на сербским язику – маю право виучовац свой мацерински язик. Taк и тих рокох у основних школох у Новим Садзе и других штредкох. Наприклад, у новосадских школох (зоз школами у околїску) виучованє словацкого язика ше oрґанизує у 24 oсновних школох за коло 150 школярох. Руски школяре, уписани до вецей як 20 oсновних школох (єст их вецей як 80), виучую мацерински язику у 17-18. Maдярски язик ше виучує и у порядней и у виборней настави.
Медзитим, остатнїх рокох, а окреме того школского року, компетентни у школских управох Министерства просвити у Новим Садзе (Южнобачки и Сримски округ) и Зомборе (Сивернобачки округ) єднoбочно, под вигварку рационализациї школскей системи (здумано чи нє) утаргую роками пестоване виучованє мацеринского язика. Грожа же пестованя словацкого и руского язика (после 28 рокох виучованя) у Сримскей Каменїци вецей нє будзе, тиж так и у ОШ у Петроварадинє, OШ „Соня Маринкович“ и ище дзепоєдних у Новим Садзе, Вербаше, Шидзе, Бачкей Тополї .. вигваряюци ше же число школярох менше и, пречишлююци их, самоинициятивно зменшую ценуси наставнїком, грожа з одказами!!!
Так у Вербаше наставнїци руского язика зменшани ценус за 40% (зоз 90% на 50%), у Новим Садзе єдней наст. за 30% (зоз 90% на 60%), a другей зоз 90% на 70-80%, у Шидзе зменшанє за 20% (зоз 80% на 60%), у Сримскей Митровици за 20% (зоз 30% на 10%), у Господїнцох зоз 20% на 10%, у Бачкей Тополї тиж зоз 20% на 10%.
Пре таки стан у обазованю националних меншинох, окреме словацкей, рускей и мадярскей треба инсистовац на цо скорейшим приношеню одвитуюцих правилнїкох o наставним плану и програми основного образованя и воспитаня (на моци ище давни зоз 1990. и 1995. року) на цо уж на вецей заводи спозорйовал и Омбудсман АПВ, а кед у питаню виучованє руского язика, дата и заувага же Национални совит Руснацох (уж у трецим мандату), а анї раз нє положел образованє на руским язику як окремну точку дньового шора дзе би ше бешедовало о шицких значних питаньох у тей обласци.
З тим у вязи  надпомнуте и шлїдуюце:
1. предложиц же би предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац приял наставнїци руского язика хторим  школски управи у Новим Садзе и Сомборе зменьшую ценус без огляду же маю достаточне число школярох
2. евидентовац шицких школярох хторим тей єшенї утаргнута можлївосц виучованя руского язика: ОШ у Новим Садзе, Петроварадинє, Сримскей Каменїци итд.
3. глєдац други орґанзацийни можлївосци збераня дзецох зоз цильом предлужованя настави, як и
4. можлївосц же би Национални совит финансийно потримал тоту обласц образованя по руски (напр. зоз городских средствох у Новим Садзе хтори наявени з боку городоначалнїка), кед же компетентни у МП за тото нє буду мац фин. можлївосци.
5. отримац схадзки з родичами и у штредкох у хторих ше орґанизує настава виборного предмету формовац совити родичох зоз цильом достаточного информованя и потримовки.
6. у Новим Садзе заказац и отримац схадзку з родичами  шицких возростох (предшколске, основне и стреднє) на стреду 9. новембра 2011. року, на 19 годзим у просторийох Руского културного центру. Орґанизаторе схадзки з родичами:  попри Активу наставнїкох Дружтва за руски язик и Руского културного центру буду и Одбор за образованє Националного совиту и Канцелария Националного совиту у Новим Садзе.
7. и далєй зберац подписи  (мено, презвиско и  ЈМБГ-ЄМЧГ) за порушану петицию хтора ше оранизує у соструднїцтве зоз наставнїками словацкого и мадяраскохо язика и пошлє компетентним институцийом у жеми, a кед будзе требац и медзинародним у иножемстве.

Точка  4.

                       Заказованє 2. схадзки Скуштини Дружтва. Схадзка ше  зоз предложеним дньовим шором  (у прилогу)
отрима на соботу  3. 12. 2011. року на 11 годзин у Новим Садзе.    

Точка 5.

             Дїловнїк о роботи Скупштини Дружтва прилапени.

Точка 6.

             Програма Дружтва зоз Планом  финансийних средствохза реализацию у 2012. року, тиж прилапена.    

Точка 7.                                                   
                                                                                                  
               Р и ж н е:
1. Прекоментароване отримованє конститутивней схадзки Секциї Дружтва 29. 06. 2011. року у Коцуре и надпомнуте же праве Секция у тим месце роби у очежаних условийох (формовани вецей паралелни орґанизациї, зменшане число членох итд.); у напрямкох о роботи секцийох стої же предсидательови у роботи можу  помагац 3-5 члени. У Коцуре то: Татяна Мученски, предсидатель и члени: Снежана Шанта, Цецилия Хромиш, Марина Кухар и Татяна Яким, а Серафина Яґлица, пред. Активу вихователькох, Серафина Макаї, пред. Литеартурней  секциї, др Юлиян Рамач, пред. Скуштини Дружтва и Леона Олеар, наст. руского язика у Савиним Селу ше укапчаю до роботи по потреби.
2. Дружтво по конкурсу за 2011. рок за видаванє „Studia Ruthenici“ 16. достало лєм 37.000,00 дин. з тим же змист числа буду: сообщеня зоз Дньох Миколи М. Кочиша, Округлого стола о дзецинскей литератури, рецензиї и прилоги о значних рочнїцох и хронїка Дружтва та средства (по 10.000,00 дин) обеспечиц и зоз фин. потримовки Управи за културу Города Нового Саду за Поетски нїтки Меланиї Павлович, зоз порядней дїялносци итд. з тим же у наступним чаше и далєй плановац обявйованє дипломских роботох руских студентох на Катедри (Колєсарске ремесло Наташи (Фа) Холошняй по можлївосци видац як окремну кнїжку у Едициї Одняте од забуца 14).
3.  Прекоментароване и означованє 30 рокох од снованя Катедри за руски язик и литеартуру на Филозофским факултету у Новим Садзе и наглашене же:
- инициятор снованя Катедри 1981. року, односно Студийней ґрупи, а пред тим 1972. року Лекторату за руски язик було Дружтво за руски язик на чолє зоз тедишнїм предсидательом Дюром Варґом, зоз намаганом же би ше образовало наставни кадер нєопходни руским школом, же
- Дружтво у Зборнїку роботох „Studia Ruthenici“ по тераз обявело 31 дипломску роботу студентох на Катедри (од 36 дипломованих), же ше
- намагало обезпечовац роботу за дипломованих професорох руского язика у школох зоз руским наставним язиком у порядней и виборней настави, як и
-  же ше робело на видаваню словнїкох: себско-руского, руско-сербского итд.
4. часц архиви Дружтва у поради зоз Архивом Войводини (хтори уж превжал єдну часц архивного материялу) будзе пренєшена на чуванє до Владимира Салонского, пред. Управного одбору, до Ґосподїнцох (уль. Бранка Радичевича 50). 

              Схадзка закончена на 15.10 годзин, потим пририхтана закуска за учашнїкох.

За Управни одбор Дружтва Владимир Салонски, в. р.     
Записнїчар:  Блаженка Хома Цветкович

 

ПОВОЛАНКА ЗА СХАДЗКУ УПРАВНОГО ОДБОРУ

         Поволуєме Вас на 3. схадку Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу хтора ше у преширеним составе отрима, на соботу, 18. юния 2011. року на 11 годзину Заводу за културу Войводини, Нови Сад, Войводи Путнїка 2


Д Н Ь О В И   Ш О Р:
I
Промоция виданьох Дружтва:

Др Радмила Шовлянски: Словнїк защити рошлїнох и животного штредку
сербско-руско-латинско-анґлийски, 2010.

Зборнїк роботох „Studia Ruthenica“ 15 (28) 2010 у хторим обявени прилоги
зоз 4. науко-фахового сходу „Руски язик, литература, култура и просвита“
у рамикох  20. Дньох Миколи М. Кочиша, 4. 12. 2010. року у Новим Садзе

II

1.  Записнїк зоз 2. схадзки Управного одбору
2.  Препатрунок активносцох Дружтва медзи схадзками
3.  Основни напрями у роботи Секцийох Дружтва
4.  План нових видaньох Дружтва у 2011-2012. року
5.  Програмни активносци у другей половки 2011. року          
6.  Р и ж н е

ОСНОВНИ НАПРЯМИ У РОБОТИ СЕКЦИЙОХ
 ДРУЖТВА ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРЕТУРУ И КУЛТУРУ

            У рамикох Дружтва за руски язик, литературу и културу (у складзе зоз Статутом) роками исновали подружнїци по наших местох. Основни напрями у роботи подружнїцох обявени у „Studua Ruthenici“ 4 (Нови Сад, 1994-1995, 105), кед Дружтво мало 646 членох и кед робели 6 подружнїци. Теди у Новим Садзе бул 171 член, Коцуре 155, Руским Керестуре 138, Шидзе 66, Вербаше 53 и Дюрдьове 29. Зоз звекшаньом членства основани подружнїци и у Новим Орахове, Кули и Сримскей Митровици, а у местох зоз меншим числом членох: Беоґрадзе, Бачинцих, Бикичу и Ґосподїнцох секциї Дружтва. Зоз членми у ище понад 10 местох у Войводини  (Република Сербия) и зоз членми у иножемстве (Канада, Горватска, Австралия) контактоване нєпостредно (интернет, птт).
Зоз вименками и дополнєнями Статута Дружтва хтори принєшени у складзе зоз Законом о здруженох 2010. року (Службени гласнїк РС, Беоґрад, 51/2009) у часци Oрґанизация Дружтва (член 6) предвидзене же Дружтво свою дїялносц окончує прейґ секцийох у местох дзе жию його члени, потим.же Секциї нє маю статус правней особи и свою програмну дїялносц сную на Статуту и програмних задаткох Дружтва, як и же ше на чолє секциї находзи предсидатель хторого вибераю члени секциї.

Тих рокох Дружтво ма 1148 членох, од того 986 порядни, 101 почесни и  63  помагаюци.

Место: порядни:   почесни:    помагаюци:   вєдно:  

Република Сербия, АП Войводина:
1.  НОВИ САД      228  28     19    275
2.  КОЦУР  194         -             1       195
3.  РУСКИ КЕРЕСТУР  149    7    2    158
4.  ШИД/БЕРКАСОВ    72      4        6      82
5.  СРИМСКА МИТРОВИЦА  72      2   4    77
6.  ВЕРБАС  58      5       -      63
7.  ДЮРДЬОВ    48         -     1     49
8.  БЕОҐРАД    18     14     5      37           
9.  КУЛА     17     4      5     26
10.  БАЧИНЦИ/ҐИБАРЕЦ    13     2     9       24
11.  НОВЕ ОРАХОВО/Б. ТОПОЛЯ  16     2       6      24
12.  БИКИЧ ДОЛ    16        -        -       16
13.  ҐOСПОДЇНЦИ/ЖАБЕЛЬ    9       1      6     16
14.  СУБОТИЦА      15      3       -       16
Други маста    17     4       2       23

       Иножемство:
15.  ГОРВАТСКА   17      10           -        27
16.  КАНАДА/ЗАД/АВСТРАЛИЯ  19      9           -     28
17.  ДРУГИ ЖЕМИ У ШВЕЦЕ
- Мадярска, Естония, Шведска,
Україна, Нємецка, Финска      7        6        -     13

Праве у тих местох (штредкох) ше и далєй плaнує  робота секцийох и з тим у вязи тоти активносци:

 1. Отримац рядову або виберанкову схадзку секциї и (кед же треба) обновиц кадрове руководство секциї;
 2. Водзиц основну старосц на подручу дзе дїйствує секция о обезпечованю условийох за образованє и воспитанє на руским язику у рамикох порядней аво виборней настави мацеринского язика кельо то зоз законом предвидзене;
 3. Сотрудзовац зоз основну(-има) школу(-ами), предшколскима установами у месце и стреднїма у Новим Садзе, Шидзе и зоз Школу (ґимназию) у Руским Керестуре, насампредз коло стретнуца руских школох, змаганя з руского язика, фахового усовершованя наставнїкох итд.
 4. Витвориц часц „Календара рочнїцох“, з тим же би у секцийох були означени рочнїци руских школох, насельованє Руснацох, рочнїци руских преднякох, писательох, педаґоґох (учительох, професорох..), малярох, композиторох итд;
 5. Намагац ше на очуваню уж посцигнутого уровню менох особох зоз руского културного и язичного живота хтори ноша литературни секциї и манифестациї у местох, а предложиц и снованє нових як напр:

Бачинци – Литературни секциї „Микола М. Кочиш“ и „Бошко Урошевич“
Ґосподїнци  – Подобова колонија „Стеван Боднаров“ за дзеци и уметнїкох
Нове Орахово – Литературна секция „Штефан Чакан“
Суботица – Културна литературна манифестация „Др Мафтей Винай“
Коцур – Литературна секция „Проф. Гавриїл Г. Надь“ 
Нови Сад – награда за наставнїкох зоз меном  „Проф. Гавриїл Г. Надь и
награда за школярох Славка Сабадош
–   Литеартурна манифестаци „Поетски нїтки Меланиї Павлович“
Сримска Митровица – награда за школярох зоз меном „Ана Ганча Кнежевич“
Шид – Литератирна секция „Анґела Прокоп“
Бикич – Литературна секция „Михал  Ковач“ и почасово
награди зоз меном „Михал Ковач“ школяром у других сримских местох
Беркасов – подобово активносци „Надя Волчко“ и „Ксения Страценски“
Беоґрад – здогадованє на науковцох яки бул линґвиста и лексиколоґ др Митар Пешикан
Руски Керестур -  потримовац манифестацию „Костелньикова єшень“, а у рамикох
–  Народней библиотеки тирвацше означиц мено и творчосц Дюри Папгаргая
Дюрдьов – потримовац литературни активносци у школи, забави, Народней библиотеки
– пестовац творчосц Миколи М. Кочиша, Мирослава Стрибера, Якима Олеяра,
Амалиї Балоґ, Янка Хромиша, Миколи Сеґедия, Наталиї Голуб, Дюри Варґи итд
Кула –  потримовац литературни активносци РКУД „Др Гавриїл Костельник“
Вербас –  потримовац литературни и язични активносци школярох и предшколских дзецох
(по можлївосци основац литературну награду зоз меном наших писательох итд)  
Миклошевци, Петровци , Заґреб– сотрудзовац на означованю рочнїцох руских творительох зоз
тих штредкох: Митро Надь, Силвестер Ерделї, др Евгения Барич, Любка Фалц
Канада – потримовац активносц на виучованю руского язика зоз школскима дзецми,
посилац нови виданя, а спрам потреби и кнїжки (учебнїки)
Зоз науковцами и фаховцами у швеце сотрудзовац почасово на видаваню „Studia Rzthenici“,
участвовац на науково-фахових сходок коло кодификациї русинского язика, на
семинарох, лєтних школох итд;

  • Уключовац ше до орґанизациї културних мнифестацийох, литературних и подобових стретнуцох кед ше у тим напряме зявя инициятиви;
  •  Сотрудзовац зоз културно-обазовнима институциями у местох (часописами хтори виходза у їх рамикох: Шидина), зоз библиотеками, ґалериями, архивами, музеями, меснима заєднїцами итд;
  • И далєй давац предкладаня же би улїци, або институциї у наших местох достали назви по визначних людзох (особох) зоз културного, литературного, просвитного живота Руснацох (Дзекеди то длуги и зложени процес пре оправдани, або иншаки причини);
  • Зачувац назву рускей (русинскей) улїчки: у Руским Керестуре, Дюрдьове, Бачинцох, Беркасове (у Сримскей Митровици велї роки исновала, 90-рокох є знята, потим ше реаґовало, начално є врацена, алє таблїчки нїґда нє положени);
  • Потримовац предкладанє яке дате у Шидзе же би ше на хижох у хторих ше народзели: Михал Ковач, Анґела Прикоп и Евґен Сабол у Шидзе, Силвестер Саламон и Надя Волчко у Беркасове положело памятни плочи, а по можлївосци давац инициятиви и у других штредкох;
  • И далєй ше намагац на пописованю значних особох котри поховани на теметовох у наших местох (список Нового Саду обявени у „Studia Ruthenici“ 4, 1994-1995, 186-189), а по можлївосци прешириц виглєдованє на випатрунок памятнїкох, надписи ґрафию: по руски, церковнославянске писмо итд;
  • Обезпечиц же би у секцийох (на терену) голєм даскельо ентузиясти и надалєй призберовали, систематизовали и преучовали материяли з обласци материялней и духовней културу, же би зожили етно-клуби, етно-хижи, одлоги итд. (найвреднєйших похвалїц: придац подзекованя, награди-кнїжки);
  • Давац вимоги у писаней форми (на основи крадшей писанeй програми роботи секциї месним заєднїцом у месце, општинским, або городским управом за културу и образоцанє и питац голєм основни плановани средства за роботу секцийох. При тим приложиц рочну програму зоз финансийним планом и жиро-рахунком Дружтва;
  • Обновйовац членство, примац нових порядних членох до Дружтва (як и вше без кампанї), примац тих хтори ше интересую за роботу и кед упознаю його основни статутарни и програмни цилї и роботу. Шицки потерашнї члени тото постали добродзечнє, кажде з нїх виполнєл питальнїк (приступнїцу) так же учленьованє до нашого Дружтва нїґда нє було без знаня членох и то нє може буц арґумент же дахто член, а нєзна за тото. Нажаль, єдно число пре шмерц вецей нє зоз нами (матична кнїжка и приступнїци ше чуваю у архиви Дружтва), а тиж и пре спомалшену активносц дзепоєдних скорейших подружнїцох єдно число членох престало доприношиц роботи цо у наступним чаше треба превозисц. Рочну членарину, хтора пре материялни обставини (нєзанятосц итд), єден час нє витворйована, по можлївосци обновиц (100-200,00 дин).
  • Почесним и помагаюцим членом як прикраски Дружтва пошвециц повагу и коло приманя и коло дальшого  контактованя.  

   

  ПОВОЛАНКА ЗА СХАДЗКУ УПРАВНОГО ОДБОРУ

           Поволуєме Вас на 2. схадзку Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, хтора ше отрима, пияток, 21. януара 2011. року на 15 годзину Заводу за културу Войводини, Нови Сад, Войводи Путнїка 2.

  Д Н Ь О В И   Ш О Р:


  1.  Записнїк зоз 1. схадзки Управного одбору
  2.  Препатрунок активносцох Дружтва медзи схадзками
  3.  Програма розвою и дїялносци (2011-2020)
  4.  Програма Дружтва зоз фин. планом за 2011. рок
  5.  Календар активносцох Дружтва у 2011. року
  6.  Менованє членох роботних целох Дружтва           
  7.  Р и ж н е

  Зоз поволанку посиламе записнїк зоз 1. схадзки Управного одбору (1.07.2010) и информативно зоз схадзки Скупштини (16.10.2010), як и материяли за точки од 2-6.
  Предсидатель  Управного одбору Владимир Салонски, в. р.
  Секретар Дружтва   Ирина Папуґа

   

  З А П И С Н Ї К

  зоз 1. схадзки Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, хтора отриманa
  1. юлия 2010. року на 15 годзин у Заводзе за културу Войводини, Нови Сад

         На схадзки присуствовали: Владимир Салонски, Блаженка Хома Цвeткович, Владимир Манько, Мелания Сабадош, Наташа Макаї Мудрох, др Юлиян Рамач, др Радмила Шовлянски и Ирина Папуґа. Oдсуство зоз схадзки оправдала Наталия Рамач.
  Зоз схадзку руководзел Владимир Салонски, зоз предложеного Управного одбору Дружтва.

  Д Н Ь О В И   Ш О Р:
                              
  1.  Информация о aктивносцох коло прилапйованя
  вименкох и дополнєньох Статута Дружтва             
  2.  Препатрунок активносцох Дружтва медзи схадзками
  3.  Одлука о числу и структури членох Скупштини Дружтва
  4.  Менованє предсидательох роботних целох Дружтва
  5.  Награди и припознаня у 2010. року
  6.  Календар активносцох Дружтва у II половки 2010. року
  7.  Р и ж н е                                                                             
  Зоз поволанку информативно послани записнїки: зоз Скупштини Дружтва (14. 05. 2010) и зоз 13. схадзки Предсидательства (23. 04. 2010). 

  Точка 1.
  Информация о aктивносцох коло вименкох и дополнєньох Статута Дружтва ше одношела на дополнєня Статута Дружтва у складзе зоз Законом о здруженьох Републики Сербиї (Службени гласнїк РС ч. 51/09), хтори Скупштина Дружтва прилапела на схадзки 14. мая 2010. року, були придати Аґенциї за привредни реґисти 26. мая 2010. року. 9. юния 2010. року принєшене Ришенє о прилапойваню и пререґистрациї Дружтав и менованю Ирини Папуґа за заступнїка Дружтва (на схадзки подзелєни прикладнїки Статуту).

  Точка  2. Препатрунок активносцох медзи двома схадзками прилапени. Наглашене же активносци успишно реализовани: окреме 16. стретнуце руских школох у Сримскей Митровици (17. ше отрима 2011. року у Суботици, 18. по можлївосци 2012. у Савиним Селу итд), потим медзиокружне и Републичне змаганє у знаню руского язика и язичней култури у Коцуре, зоз надпомнуцом же резултати на Републичним змагаю у рамикох порядней настави були найслабши у одношеню на потераз дзевец отримани змаганя хтори Дружтво орґанизує од 2000. року (боди – 3. место завжали лєм два школярки VIII класи зоз Руского Керестура). З тим у вязи предложене же би ше, спрам Календара змаганьох Министерства просвити по 15. юлий 2010. року приявело змаганє за 2010/2011. шк. рок, а тиж же би ше уж у авґусту-септембру 2010. року отримало сх. Актива наставнїкох руского язика и порадзело о активносцох на  тим планє. Успишна була и 10. ювилейна манифестация „Яр др Мафтея Виная” у Суботици зоз Подобову виставу „Стретнуце у Боднарова“ (прилог Каталоґ), а тиж и одбрана 1. мастерскей роботи проф. Зденка Лазора зоз Бикичу на Филозофским факултету у Новом Садзе. Препатрунок дополнїц зоз Наукову конференцию пошвецену др Иштванови Удварийови, хтора отримана од 25-26. 05. 2010. рок  у Нїредьгази (Мадярска).
     Точка  3.
  На основи члена 7. и 18. Статуту Дружтва предложена Одлука о числу и структури членох Скупштини Дружтва, хтора облапя 15 представнїкох:  9 зоз секцийох з местох у хторих робя члени и 6 роботних целох Дружтва (состойна часц записнїку). Источашнє евидентоване єдно число членох Скупштини хтора ше после консултацийох у секцийох и роботних целох отрима штредком октобра 2010. року у Новим Садзе (15-16. X 2010).

  Точка  4. Менованє предсидательох роботних целох Дружтва (член 11. и 23. Статуту).

  До роботних целох меновани:
  1. Одбор за линґвистику – др Юлиян Рамач
  1.1. Роботна ґрупа за утвердзованє терминох – Блаженка Хома Цветкович
  1.2.  Роботна ґрупа просвитних роботнїкох за виучованє и пестованє язика – Ирина Папуґа
  2.1. Актив воспитачкох/вихователькох руского язика – Серафина Яґлица (Марина Будински, Геленка Салаґ)

  1. Aктив наставнїкох руского язика – Мелания Сабадош (Снежана Шанта, Ксения Шовш)
  2. Одбор за литературу – Серафина Макаї (Мелания Римар, Штефан Гудак)
  3. Одбор за скарб и културне нашлїдство – Дюра Латяк (др Душан Дрляча, Славко Пап)
  4. Oдбор за виглєдовацку роботу – др Ксения Кугайда (др Радмила Шовлянски)
  5. Kлуб подобових уметнїкох – Владимир Дороґхази (Силвестер Макаї, Милан Колбас) .
  6. Видавательни одбор – Владимир Салонски
  6.1. Редакция рочнїку Друштва – Ирина Папуґа и др Юлиян Рамач


  Точка 5. Награди и припознаня у 2010. року.

  Дружтво остатних рокох додзелює тоти награду:
  1. Плакету успишним наставнїком руско язика зоз меном проф. Гавриїла Г. Надя. Од 2003. року додзелєни 6 припознаня, достали ю: Славка Сабадош (2003), Златица Сивч Здравич (2004), Мария Бесерминї (2005), Сенка Славчев (2006), Ксения Варґа (2007) и Славица Мали (2008). За тогорочного добитнїка предложена Мелания Сабадош.
  2.  Награду школяром руского язика зоз меном Славки Сабадош у Новим Садзе и местох у хторих ше отримує стретнуце руских школох (од 2005. по 2010. рок додзелєни 30 награди).    
                                          
  Точка 6. Календар активносцох Дружтва у II половки 2010. року.

  Активносци Дружтва по конєц 2009. року зоз календаром програмох и збуваньох прилапени. Надпомнуте же ше обраци повага на:           
  1. Отримованє 4. науково-фахового сходу, под назву: „Руски язик, литература, култура и просвита“ у рамикох 20. Дньох Миколи М. Кочиша и означованя 40 рокох од  снованя Дружтва за руски язик, литературу и култури (Дружтво основане 4. 12. 1970).  З тим у вязи принєшени шлїдуюци одлуки:

  1. 4. науково-фахови сход ше отрима 4-5. децембра 2010. року у Новим Садзе (Завод за културу Войводини)
  2. замодлї ше писмену потримовку Одсеку за русинистику Филозофского факултету у Новим  Садзе  
  3. програмни одбор сходу: др  Юлиян Рамач, предсидатель, др Ксения Кугайда, др Радмила Шовлянски, мр Ксения Сеґеди и др Янко Рамач, члени
  4. Орґанзацийни одбор: Владимир Салонски, предсидатель, Блаженка Хома Цветкович, др Михайло Фейса, мр Гелена Медєши и Ирина Папуґа, члени
  5. вимоги за средства отримованя сходу поднєшени компетентним институцийом култури и за национални меншини, а будзе ше конкуровац и до Покраїнского секретарияту за науку
  6. програма 4. науково-фахового сходу (у прилогу)
  7. учашнїком сходу ше пошлє поволанки зоз прияву (у прилогу) – термин за приявйованє  10. 11. 2010. року

  2.  Означованє рочнїцох руских писательох, подобових уметнїкох и руских преднякох: у Руским Керестуре – 110 роки  Єлени Солонар и 80 роки Янка Раца и Владимира Костелника, у Шидзе – 80 роки Василя Мудрго и 70 роки Анґели Прокоп зоз кладзеньом квеца на єй гроб на  Алмашким теметове у Новим Садзе,  у Новим Садзе – 110 роки  Евґена М. Кочиша, 80 роки Мирона Колошняя и 60 роки Любомира Сопки.
  3. Отрима ше пригодни литературни стретнуца зоз писательками Ксению Планчак Мучаї (70 роки - зоз школярами нїжших класох), Наталию Канюх (60 роки - зоз школярами виших класох, штреднєй школи) итд.  
  4. У рамикох 80-рочнїци Владимира Колєсара, академского маляра у сотруднїцтве зоз супругу Зорицу  орґанизовац  виставу його подобових роботох по  можлївосци у Коцуре, Новим Садзе, Ґосподїнцох итд,                         
  5. Видаванє Сербско-руско-латинско-анґлийслого о защити рошлїнох и животного штредку др Радмили Шовлянски хтори пририхтани за преламйованє (350 боки). Финансийни средства за друковенє обеспечели: Покраїнски секретарият за защиту животного штредку (40.000,00), Еколоґийни рух Нового Саду (10.000,00), а уплату ная ел и Польопривредни факултет зоз Нового Саду.
  6. У рамикох 4. манифестациї „Поетски нїтки Меланиї Павлович”, хтору и того року фин. потримал Городски одбор за културу Нового Саду орґанизовац прекладательни роботнї у руских школох зоз потримовку роботних целох и секцийох у наших штредкох. Роботнї орґанизовац у соструднїцтве зоз членми Одбору „Поетских нїткох Меланиї Павлович“.
  7. Златкови Емедїйови, найлєпшому студентови Новосадского Универзитету у прешлим року, хтори под час основного воспитаня и образованя поряднє ходзел на годзини руского язика у Бачинцох и як школяр VIII класи участвовал на першим змаганю з руского язика у Руским Керестуре, 2000. року дзе бул наградзени за посцигнуте число бодох, додзелїц припознанє Дружтва и подаровац кнїжки. Стретнуце зоз Златком Емедїйом орґанизовац у поради зоз Основну школу у Бачинцох.
  8. Шеста подобова колония „Стретнуце у Боднарова“ и 8. за школярох ше планує од 23-25. юлия 2010. року. Обчекує ше як и каждого року  фин. потримовка Општини Жабель.

  Точка 7.  Р и ж н е:

  Спрам члена 29. Статуса, алинея 3, за потписнїкох предложени: Ирина Папуґа, Владимир Салонски и Наталия Рамач.
  За 2. юний 2010. роки наявена промоция кнїжки Юлина Папа, Бачи Дюра з Керестура у Библиотеки „Замку“  у Руским Керестуре, а за 5. юний 2010. року видаванє Руско-сербского словнїка у Вивершней ради АП Войводини.

  Схадзка закончена на 18.30 годзин.

  Записнїчар:    Блаженка Хома Цветкович 
  За Управни одбор Дружтва        Владимир Салонски, в. р.

   

   

   

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com