КАЛЕНДАР МЕШАЧНИХ АКТИВНОСЦОХ
У 2009. РОКУ


 

Януар:
16-17-18. 01. - 2. шветочносц з нагоди означованя Националного швета Руснацох у Руским Керестуре;
21.01. - посиланє кнїжкох школяром и учительком до Норт Батлефорду (9 пак) и Киченеру (4) у Канади;
22.01. - 2. схадзка коло виробки Словнїка о защити животного штредку и защити рошлїнох у Н. Садзе;
29.01. - вистава 4. подобовей колониї Стретнуце у Боднарова (2008) у РКПД, Нови Сад;
31.01. - 11. схадзка Активу вихователькох у Коцурe - промоция виданьох за предшколски дзеци;

Фебруар:
01-12.02. - посиланє вимогох за средства у 2009. року Городскей управи за културу у Новим Садзе;
21.02. - Медзинародни дзень мацеринского язика (UNESCO) и Дзень Координациного одбору дружтвох за язики

Марец:
05.03. - литературне стретнуце зоз шкoлярами хтори пестую руски язик у Ґимназиї у Шидзe;
05.03. - схадзка одбора за образованє Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре;
07.03. - 10. схадзка Предсидательства Дружтва за руски язик, литературу и културу
и промоция Зборнїка роботох „Studia Ruthenica”, 13, 2008 у Новим Садзе;
12-17.03. - 15. салон кнїжкох на Сайме у Новим Садзе зоз виставу виданьох дружтвох за язики, лит. и културу;
10.03. - 80 роки од народзеня Янка Чижмара (Руски Керестур, 10.03.1929), подобового уметнїка маляра аматера;
18.03. - рочнїца народзеня др Мафтея Виная (Руски Керестур, 18.03.1898 – Суботица, 8.12.1981), писателя
21.03. - Шветови дзень поезиї (UNESCO) - литературни сходи, прекладательни роботнї итд;
25.03. - явна годзина руского язика школярох хтори пестую руски язик у ОШ у Савиним Селу;
27.03. - Шветови дзень театралней дїялносци - 40 роки Драмского мемориялу "Петро Ризнич Дядя" (1969);
28.03. - совитованє коло републичного змаганя пейц (5) язичних ґрупох у Войводини;

Април:
- схадзка Активa наст. руского язика коло 9. змаганя з руского язика и 15. стретнуца руских школох;
- активносци подобовей секциї Константин Петриґала – подобова роботня у ОШ и Ґ у Руским Керестуре
10.04. - активносци школярох Литературней секциї „Штефан Чакан" и Подружнїци Дружтва у Новим Орахове,
12.04. - 60 роки од народзеня Любомира Медєша, Руски Керестур, 12.04.1949, етнолоґа, култ. дїяча (Канада);
16.04. - дзень Миколи М. Кочиша – промоция виданьох Дружтва у орґ. подружнїцох и секцийх Дружтва;
17.04. - активносци Мемориялного одбору проф. Гавриїла Г. Надя – литературни конкурс (Коцур, Нови Сад);
23.04. - Шветови дзень кнїжки и авторских правох (UNESCO);

Май:
13.05. - Рочнїца Руснацох у Новим Орахове (1946-2009) зоз пририхтованьом кнїжки и вистава
4. подобовей колониї Стретнуце у Боднарова, 2008 у Руским доме у Новим Орахове;
16.05. 9. змаганє з руского язика у Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове зоз схадзку активa наст. руского язика коло змаганя и 15. стретнуца руских школох 5. 09. 2009 у Новим Орахове;
21.05. - 70. роки од народзеня Мити Пушкарова, (Нови Сад, 21.05.1939-Дюрдьов, 2004), подобового педаґоґа, поети,
23.05. - 9. манифестация „Яр др Мафтея Виная” у Суботици – совитованє, литературни конкурс о природи,
25.05. - Дзень Основней школи и ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре;
31.05. - 5-рочнїца шмерци Славки Сабадош (1967-2004), проф. руского язика (Руски Керестур, Нови Сад);

Юний:
- Културно-уметнїцка програма Веселинка у РКПД Нови Сад – додзельованє припознаня Славка Сабадош;
22.06 . - 70. роки од народзеня Мирослава Стрибера (Дюрдьов, 22.06.1939-Румуния, 24.04.1971), поети, писателя;
- 11. схадзка Предсидательства Дружтва за руски язик, литературу и културу, Нови Сад;

Юлий:
02.07. - 90 роки Руского народного просвитного дружтва (РНПД) основаного у Новим Садзе, 1919. року
- 5. ювилейна подобова колония „Стретнуце у Боднарова” и 8. за школярох у Ґосподїнцох;

Авґуст:
- 130 роки Читальнї у Коцуре (1879) и 80 роки "Пупчеца" Янка Фейси (1929);
- 60 роки од початку емитованя програми по руски на Радио-Новим Садзе;

Септембер:
04.09. - 60 роки од народзеня Владимирa Кочиша (Дюрдьов, 4. 09. 1949), писателя, културного творителя;
05.09. - 15. стретнуце руских школох у Новим Орахове и Бачкей Тополї зоз школску програму;
08.09. - Meдзинародни дзень писменосци (UNESCO) - школски роботнї итд;
10.09. - активносци литературних секцийох Микола М. Кочиш и Бошко Урошевич у ОШ у Бачинцох;
. 160 роки од народзеня Янка Скубана (1849-1909), дописователя „Недилї” зоз Бачинцох;

Октобер:
05.10. - Meдзинародни дзень просвити (UNESCO) - 4. науково-фахови сход у Заводу за културу Войводини;
09.10. - 3. литературне стретнуце „Поетски нїтки Меланиї Павлович", Нови Сад;
15.10. - активносци Мемориялного одбору проф. Гавриїла Г. Надя – литературни конкурс и додзельованє
7. припознаня-плакети „проф. Гавриїл Г. Над” и 5. схадзка Скупштини Дружтва, Нови Сад;
27.10. - 100 роки од народзеня Михайла Михала Ковача (Шид, 27.10.1909 - Нови Сад, 17.06.2005), учителя,
писателя, прозаисти, руского предняка;

Новембер:
10.11. - 80 роки од народзеня Драґена Колєсара (Бачинци, 10.11.1929 - Петроварадин, 20.01.1995),
ґлумца, режисера, театралного творителя;
16.11. - Meдзинародни дзень толеранциї (UNESCO) - литературни сходи на тему толеранциї;

Децембер:
01.12. - 19. манифестация „Днї Миколи М. Кочиша" - 5 науково-фахови сход о руским язику
- литературни стретнуцa - Нови Сад, Дюрдьов и други руски штредки;
- рочнїци: 190 роки од народзеня Александра Павловича (1819-1900), руского будителя,
140 роки од народзеня Василя Каменци (1869-1900), учителя, руского предняка;
22.12. - 60 роки од народзеня Якова Maкaя (Вербас, 22.12.1949), подобового уметнїка (Суботица);

 

КАЛЕНДАР РОЧНЇЦОХ 2009. РОК


Руски школи, читальнї, руски населєня:

130 роки Читальнї у Коцуре (1879)

Руски учителє, писателє, публицисти, подобово и културни творителє:

190 роки од народзеня Александра Павловича (1819-1900), руского будителя

160 роки од народзеня Янка Скубана (1849-1909), дописователя „Недїлї” зоз Бачинцох

140 роки од народзеня Василя Каменци (1869-1900), учителя, руского предняка

100 роки од народзеня Михала Ковача (1909-2004), учителя, писателя, културного творителя

80 роки од народзеня Драґена Колєсара (1929-1995), ґлумца, режисера, театралного творителя

80 роки од народзеня Янка Чижмара (1929), подобового уметнїка маляра аматера

70 роки од народзеня Мирослава Стрибера (1939-1971), поети, писателя, културного роботнїка

60 роки од народзеня Любомира Медєша (1949), етолоґа, публицисти, културного роботнїка

60 роки од народзеня Владимира Кочиша (1949) писателя, културного творителя

60 роки од народзеня Якова Макая (1949), подобового уметнїка (Суботица)

Руски орґанизациї, гласнїки, кнїжки, часописи:

90 роки Руского народного просвитного дружтва (РНПД) основаного у Новим Садзе 1919. року

80 роки "Пупчеца" Янка Фейси (1929)

60 роки од початку емитованя програми по руски на Радио-Новим Садзе

40 роки Драмского мемориялу "Петро Ризнич Дядя" (1969)

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com