Радна тела такмичења

Поволанка

Републичко такмичење - Договор у Заводу за културу Војводине 5 језичких група

Резултати

 

9. Републичне змаганє з руского язика и язичней култури

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
Основна школа "Јован Јовановић Змај" Ђурђево


П О З И В Н И Ц А

Позивамо Вас на Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе основних школа са наставом на русинском језику и школа у којима се русински језик изучава као изборни премет са елементима националне културе којe ће се одржати у суботу, 16. маја 2009. године у Основној школи "Јован Јовановић Змај" у Ђурђеву

Молимо да узмете учешће, Организациони одбор

П Р О Г Р А М

8.30 - 9.30 - долазак учесника
9.30 - отварање републичког такмичења
10.00 - 12.00 - решавање тестова
12.00 - ручак за учеснике
13.00 - 16.00 - прегледање тестова - рад комисија
16.30 - проглашење резултата такмичења

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ*

16. мај 2009. године, Ђурђево, Oпштина Жабаљ, Школска управа Нови Сад

Марија Тртић, директор, Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево
- председник Организационог одбора
Марија Самарџић, професор русинског језика ОШ „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево
- секретар Организационог одбора и чланови:

Ирина Папуга, Скупштина Друштвa за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад
Татјана Бучко Рац, Одбор за образовање Националног савета Русинске националне мањине, Руски Крстур
Макса Срећков, Општинско веће, Општина Жабаљ, Жабаљ
Јанко Хома, директор, Основна школа и гимназија „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Ксенија Варга, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Ксенија Шовш, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Каролина Џуџар, професор русинског језика, ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Ксенија Међеши, директор, Основна школа „Братство јединство”, Куцура
Снежана Шанта, професор русинског језика, Основна школа „Братство јединство”, Куцура
Оља Јаковљев, професор русинског језика ОШ „Јован Дучић”, Петроварадин/НовиСад
Наташа Макаји Мудрох, наставник русинског језика ОШ „Доситеј Обрадовић”, Нови Сад
ОШ „Жарко Зрењанин”, Госпођинци
Славица Мали, професор русинског језика ОШ „Светозар Милетић”, Врбас
Марија Стрибер, професор русинског језика „Петефи бригада” и „Иса Бајић”, Кула
Сенка Бенчик, професор русинског језика ОШ „18. октобар”, Ново Орахово и
„Чаки Лајош”, Бачка Топола
Златица Сивч Здравић, наставник русинског језика ОШ „Бранко Радичевић”, Шид, Бачинци и ОШ „Сремски фронт”, Шид, Беркасово и Бикић До
Драгана Ненадић, наставник русинског језика ОШ „Јован Попович”, Ср. Митровица
Наташа Грунчић, наставник русинског језика ОШ „Соња Маринковић”, Суботица
Марија Полдрухи, наставник русинског језика ОШ „Братство јединство”, Куцура
Леона Олеар, професор русинског језика ОШ „Бранко Радичевић”, Савино Село
Владимир Салонски, секретар Друштва за русински језик, књижевност и културу

Нови Сад – Ђурђево, 16. маја 2009 године

* Организациони одбор чине представници основне школе - домаћина Републичког такмичења, чланови Актива наставника русинског језика основних школа са наставом на русинском језику и школа у којима се русински језик изучава као изборни предмет са елементима националне културе, Одбора за образовање Националног савета русинске националне мањине, Општине Жабаљ и Друштва за русински језик, књижевност и културу - организатора такмичења.


РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊА ИЗ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И
ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
16. мај 2009. године у Ђурђеву

Радна тела такмичења

КОМИСИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА
И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Ирина Папуга, Друштвo за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад
- председник Комисије и чланови:
Драгана Глоговац, Министарства просвете, Школска управа у Новом Саду
Марија Тртић, директор Основне школе „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево
Владимир Салонски, секретар Друштва за русински језик, књижевност и културу
Марија Самарџић, професор русинског језика ОШ „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево
- секретар Комисије


ПОТКОМИСИЈА ЗА РЕДОВНУ НАСТАВУ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА:


Ксенија Варга, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
- председник
Наташа Холошњај, професор русинског језика ОШ „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево
- секретар и чланови
Ксенија Шовш, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Каролина Џуџар, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Снежана Шанта, професор русинског језика, ОШ „Братство јединство”, Куцура


ПОТКОМИСИЈА ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

Сенка Бенчик, професор русинског језика ОШ „18. октобар”, Ново Орахово и
„Чаки Лајош”, Бачка Топола, председник
Марија Стрибер, професор русинског језика „Петефи бригада” и „Иса Бајић”, Кула
- секретар и чланови:
Славица Мали, професор русинског језика ОШ „Светозар Милетић”, Врбас
Оља Јаковљев, професор русинског језика ОШ „Јован Дучић”, Петроварадин
Наташа Макаји Мудрох, наставник русинског језика „Доситеј Обрадовиђ”, Нови Сад и „Жарко Зрењанин”, Госпођинци
Златица Сивч Здравић, наставник русинског језика ОШ „Бранко Радичевић”, Шид, Бачинци и ОШ „Сремски фронт”, Шид, Беркасово и Бикић До
Драгана Ненадић, наставник русинског језика Основна школа „Јован Поповић”, Сремска Митровица


ТЕСТОВЕ ЗА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И
ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ САЧИЊАВА:

проф. др Јаков Кишјухас, доцент, Нови Сад

Нови Сад-Ђурђево, 16. мај 2009 године

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, БЕОГРАД - Школска управа Нови Сад
ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ, НОВИ САД
Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево, општина Жабаљ

Табела: 1

СПИСАК УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, 16. 05. 2009. У ЂУРЂЕВУ

I - Редовна настава русинског језика
- бр. школа - ученика - бодова - место

1. РУСКИ КРСТУР Основна школа „Петро Кузмјак”, Општина Кула, 1, 13
VII разред: 6
1. Сања (Љубомир) Хромиш VIIб Основна школа "Петро Кузмјак" Каролина Џуџар
2. Aндеја (Јанко) Нађ VIIб Основна школа "Петро Кузмјак", Каролина Џуџар
3. Валентина (Mихал) Барна VIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Каролина Џуџар
4. Наташа (Јанко) Џуџар VIIa Основна школа "Петро Кузмјак", Каролина Џуџар
5. Aнa (Владимир) Будински VIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Каролина Џуџар
6. Дорика (Звонко) Чизмар VIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Каролина Џуџар
VIII разред: 7
1. Наташа (Михал) Сабадош VIIIа Основна школа "Петро Кузмјак", Каролина Џуџар
2. Андреја (Mихајло) Костелник VIIIа Основна школа "Петро Кузмјак", Каролина Џуџар
3. Данијела (Владимир) Планчак VIIIб Основна школа "Петро Кузмјак", Ксенија Варга
4. Aндреја (Јулијан) Рац VIIIб Основна школа "Петро Кузмјак", Ксенија Варга
5. Лидија (Славко) Сабадош VIIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Ксенија Шовш
6. Mирослав (Звонимир) Maлацко VIIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Ксенија Шовш
7. Наташа (Владимир) Колесар VIIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Ксенија Шовш
- професори русинског језика: Ксенија Варга, Ксенија Шовш и Каролина Џуџар

2. КУЦУРА Основна школа "Братство јединство”, Општина Врбас. 1. 7 .
VII разред: 3
1. Иван (Анте) Недић VII¹ Основна школа "Братство јединство”, Снежана Шанта
2. Анастасија (Ђура) Макаји VII¹ Основна школа "Братство јединство”, Снежана Шанта
3. Николина (Ивица) Фејса VII¹ Основна школа "Братство јединство”, Снежана Шанта
VIII разред: 4
1. Јелена (Наталија) Дудаш VIII¹ Основна школа "Братство јединство”, Снежана Шанта
2. Сања (Микола) Хорњак VIII¹ Основна школа "Братство јединство”, Снежана Шанта
3. Тамара (Јанко) Гајдош VIII¹ Основна школа "Братство јединство”, Снежана Шанта
4. Марија (Ђура) Њаради VIII¹ Основна школа "Братство јединство”, Снежана Шанта
- професор русинског језика: Снежана Шанта

3. ЂУРЂЕВО Основна школа "Јован Јованович Змај", Општина Жабаљ 1 6
VII разред: 2
1. Тамара (Звонко) Салаг VII Основна школа "Јован Јованович Змај", Марија Самарџић
2. Иван (Влада) Хромиш VII Основна школа "Јован Јованович Змај", Марија Самарџић
VIII разред: 4
1. Оливер (Владимир) Харди VIII Основна школа "Јован Јованович Змај", Марија Самарџић
2. Светлана (Влада) Гнип VIII Основна школа "Јован Јованович Змај", Марија Самарџић
3. Лидија (Влада) Кухар VIII Основна школа "Јован Јованович Змај", Марија Самарџић
4. Синиша (Саша) Салак VIII Основна школа "Јован Јованович Змај", Марија Самарџић
- професор русинског језика: Марија Самарџић

II - Русински језик као изборни предмет
бр. школа ученика бодова место

4. НОВИ САД, ПЕТРОВАРАДИН, ФУТОГ, ВЕТЕРНИК и СРЕМСКА КАМЕНИЦА, 10, 13,
V разред: 1
1. Ања (Иринеј) Худак V Основна школа „Васа Стајић", Нови Сад (Наташа Макаји Мудрох)
VI разред 5
1. Аљоша (Владимир) Виславски VI Основна школа „Јован Дучић”, Петроварадин (Оља Јаковљев)
2. Силвестер (Желимир) Тот VI Основна школа „Јован Дучић”, Петроварадин (Оља Јаковљев)
3. Андреа (Владимир) Рускаи VI Основна школа „Јован Јовановић Змај", Сремска Каменица (Оља Јаковљев)
4. Маркус (Мирослав) Хрубења VI Основна школа „Иван Гундулић”, Нови Сад (Наташа Макаји Мудрох)
5. Марија (Владимир) Римар VI Основна школа "Светозар Марковић-Тоза" Нови Сад (Наташа Макаји Мудрох)
VII разред: 3
1. Марина (Борислав) Сакач VII Основна школа "Иво Лола Рибар", Нови Сад (Оља Јаковљев)
2. Андреј (Мирко) Кањух VII Основна школа „Никола Тесла”, Нови Сад (Наташа Макаји Мудрох)
3. Иван (Јанош) Ловас VII Основна школа "Десанка Максимивић", Футог (Наташа Макаји Мудрох)
VIII разред 4
1. Томислав (Јанко) Пап VIII Основна школа „Жарко Зрењанин”, Нови Сад (Оља Јаковљев)
2. Соња (Иринеј) Худак VIII Основна школа „Васа Стајић", Нови Сад (Наташа Макаји Мудрох)
3. Марко (Анто) Раич VIII Основна школа "Коста Трифковић", Нови Сад (Наташа Макаји Мудрох)
4. Михаил (Владимир) Римар VIII Основна школа "Светозар Марковић-Тоза" Н. Сад (Наташа Макаји Мудрох)

5. ВРБАС 3 7
V разред: 2
1. Ана (Иштван) Киш V Основна школа ". Светозар Милетић" Врбас (Славица Мали)
2. Тијана (Јанко) Черњуш V Основна школа " Светозар Милетић "Врбас (Славица Мали)
VI разред 2
1. Aндреа (Владимир) Мученски VI Основна школа „20 октобер” Врбас (Славица Мали)
2. Александра (Никола) Миклош VI Основна школа „Светозар Милетић” Врбас (Славица Мали)
VII разред 1
1. Николета ( Звонко) Бркић VII Основна школа " Светозар Милетић " Врбас (Славица Мали)
VIII разред: 2
1. Мартина (Никола) Миклош VIII Основна школа „Светозар Милетић” Врбас (Славица Мали)
2. Александра (Јанко) Ујфалуши VIII Основна школа "Братство јединство" Врбас (Славица Мали)

6. КУЛА 1 1
VI разред: 1
1. Дорис (Глоријан) Мармила VI Основна школа „Петефи бригада” Кула (Марија Стрибер)

7. БАЧКА ТОПОЛА/НОВО ОРАХOВО 1 4
V разред: 1
1. Борис (Владимир) Бесермињи V Основна школа "Чаки Лајош", Бачка Топола (Сенка Бенчик)
VI разред: 2
1. Дарко (Милорад) Загорац VI Основна школа "Чаки Лајош", Бачка Топола (Сенка Бенчик)
2. Срђан (Љубомир) Говља VI Основна школа "Чаки Лајош", Бачка Топола (Сенка Бенчик)
VII разред: 1
3. Aлександра (Александар) Митић VII Основна школа "Чаки Лајош", Бачка Топола (Сенка Бенчик)

8. ҐОСПОЂИНЦИ (ЖАБАЉ) 1 2
V разред 1
1. Маријана (Мирослав) Иван V Основна школа "Жарко Зрењанин", Госпођинци (Наташа Макаји Мудрoх)
VI разред: 1
1.Ирена (Јанко) Павловић VI Основна школа "Жарко Зрењанин", Госпођинци (Наташа Макаји Мудрoх)

9. ШИД, БАЧИНЦИ и БЕРКАСОВО 2 3
VII разред: 1
1. Вероника (Светлана) Миклош VII Основна школа "Сремски фронт", Беркасово-Шид (Зл. Сивч Здравић)
VIII разред: 2
1. Тања (Мирко) Киш VIII Основна школа "Бранко Радичевић", Бачинци-Шид (Златица Сивч Здравић)
2. Тат’јана (Борис) Нађ VIII Основна школа "Бранко Радичевић", Бачинци-Шид (Златица Сивч Здравић)

10. СРЕМСКА МИТРОВИЦА 3 4
V разред: 1
1. Дарко (Ненад) Ходоба V Основна школа "Јован Поповић", Ср. Митровица (Драгана Ненадић)
VII разред 2
1. Исидора (Драган) Бережни VII Основна школа "Јован Јовановић Змај”, Ср. Митровица (Драгана Ненадич)
2. Катарина (Зоран) Бережни VII Основна школа "Свети Сава”, Ср. Митровица (Драгана Ненадич)
VIII разред: 1
1. Жељко (Ненад) Ходоба VIII Основна школа "Јован Поповић", Ср. Митровица (Драгана Ненадић)

Табела: 2

БРОЈ ШКОЛА И УЧЕНИКА (ПО РАЗРЕДИМА) ПРИJAВЉЕНИХ НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, 16. МАЈА 2009. ГОДИНЕ У ЂУРЂЕВУ

Редовна настава русинског језика:
бр. школа, ученика по разр: VII VIII

1. Руски Крстур (Кула) 1 13 6 7
2. Куцура (Врбас) 1 7 3 4
3. Ђурђево (Жабаљ) 1 6 2 4

Укупно: 3 26 11 15

Русински језик као изборни предмет:
V VI VII VIII
1. Нови Сад 10 13 1 5 3 4
2. Врбас 2 7 2 2 1 2
3. Кула 1 1 - 1 - -
4. Бачка Топола/Ново Орахово 1 4 1 2 1 -
5. Госпођинци (Жабаљ) 1 2 1 1 - -
6. Бачинци (Шид) 1 2 - - - 2
7. Беркасово (Шид) 1 1 - - 1 -
8. Сремска Митровица 3 4 1 - 2 1

Укупно: 20 34 6 11 8 9

Табела: 3

ШКОЛЕ И УЧЕНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ , 2008:
Настава русинског језика бр. школа ученика

Редовна настава русинског језика: 3 26
Русински језик као изборни предмет: 20 34

Укупно: 23 60

У Новом Саду, 16 маја 2009. године
И. ПапугаМИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ
Основна школа "Йован Йованович Змай", Дюрдьов


П О В О Л А Н К А

Поволуєме Вас на 9. републичне змаганє з руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури хторе ше отрима на соботу, 16. мая 2009. року у
Основней школи "Йован Йованович Змай" у Дюрдьове


Модлїме же бисце вжали учасц
Орґанизацийни одбор

П Р О Г Р А М А

8.30 - 9.30 - приход учaснїкох
9.30 - отверанє републичного змаганя
10.00 - 12.00 - ришованє тестох
12.00 - полудзенок за учаснїкох
13.00 - 16.00 - препатранє тестох - робота комисийох
16.30 - преглашованє резултатох змаганя


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, БЕОГРАД - Школска управа Нови Сад
ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ, НОВИ САД
Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево, општна ЖабаљРЕЗУЛТАТИ
РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ,
16. 05. 2009. У ЂУРЂЕВУ

I - Редовна настава русинског језика
бр. бодова: осв. место:

VII разред:
1. 1. Иван (Анте) Недић VII¹ Основна школа "Братство јединство”, Куцура, Снежана Шанта 36 I
2. 2. Сања (Љубомир) Хромиш VIIб Основна школа "Петро Кузмјак", Р. Крстур, Каролина Џуџар 31 II
3. 3. Валентина (Mихал) Барна VIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Р. Крстур, Каролина Џуџар 30 III

VIII разред:.
4. 1. Aндреја (Јулијан) Рац VIIIб Основна школа "Петро Кузмјак", Р. Крстур, Ксенија Варга 51 I
5. 2. Наташа (Михал) Сабадош VIIIа Основна школа "Петро Кузмјак", Р. Крстур, Каролина Џуџар 50 II
6. 3. Данијела (Владимир) Планчак VIIIб Основна школа "Петро Кузмјак", Р. Крстур, Ксенија Варга 50 II
7. 4. Наташа (Владимир) Колесар VIIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Р. Крстур, Ксенија Шовш 50 II
8. 5. Лидија (Славко) Сабадош VIIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Р. Крстур, Ксенија Шовш . 47 III
9. 6. Mирослав (Звонимир) Maлацко VIIIв Основна школа "Петро Кузмјак", Р. Крстур, Ксенија Шовш 47 III
10. 7. Јелена (Наталија) Дудаш VIII¹ Основна школа "Братство јединство”, Р. Крстур, Снежана Шанта 47 III


II - Русински језик као изборни предмет

V-VI разред:
11. 1. Андреа (Владимир) Рускаи VI Основна школа „Јован Јовановић Змај", Сремска Каменица (Оља Јаковљев) 53 I
12. 2. Марија (Владимир) Римар VI Основна школа "Светозар Марковић-Тоза" Нови Сад (Наташа Макаји Мудрох) 53 I
13. 3. Аљоша (Владимир) Виславски VI Основна школа „Јован Дучић”, Петроварадин (Оља Јаковљев) 52 II
14. 4. Aндреа (Владимир) Мученски VI Основна школа „20 октобер” Врбас (Славица Мали) 49 III

VII-VIII разред:
15. 1. Мартина (Никола) Миклош VIII Основна школа „Светозар Милетић” Врбас (Славица Мали) 66 I
16. 2. Михајил (Владимир) Римар VIII Основна школа "Светозар Марковић-Тоза" Н. Сад (Наташа Макаји Мудрох) 66 I
17. 3. Марко (Анто) Раич VIII Основна школа "Коста Трифковић", Нови Сад (Наташа Макаји Мудрох) 65 II
18. 4. Марина (Борислав) Сакач VII Основна школа "Иво Лола Рибар", Нови Сад (Оља Јаковљев) 64 III
19. 5. Соња (Иринеј) Худак VIII Основна школа „Васа Стајић", Нови Сад (Наташа Макаји Мудрох) 64 III

У Новом Саду, 16. маја 2009. године
И. Папуга


Схадзка у вязи зоз Републичним змаганьом 5 язичних ґрупох у Войводини - 28. марец 2009. року у Заводу за културу Войводини, Нови Сад

Поштована

Милена Дорић
Минитарство просвете Републике Србије
- Сектор за основно васпитање и образовање
11000 Б Е О Г Р А Д
Нeмањина 22-28

У вези са Вашим дописима који се односе на Републичко такмичење у основном васпитању и образовању 2008/2009. шк. године и потребом размене мишљења и договора око питања која су везана за такмичење из српског језика као нематерњег, мађарског, словачког, румунског и русинског језика и језичке културе предлажемо одржавање састанка у Новом Саду, на који Вас истовремено и позивамо.

Састанак ће се одржати у суботу, 28. марта 2009. године у 10,30 часова у Новом Саду, Завод за културу Војводине, Војводе Путника 2.

Домаћин позванима је Друштво за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад које је истовремено и организатор такмичења из русинског језика и језичке културе основних школа у Војводини, Република Србија.

Молимо да узмете учешће, с поштовањем, захваљујемо,

ПРИЛОГ: Стручно упутство и Календар такмичења за 2008/2009. годину

За Друштво за русински језик, књижевност и културу, Ирина Папуга

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com