Нови Сад

Шид

Литературне стретнуце у Шидзе

ИНФОРМАЦИЈА О ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ  РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА НА СРЕДЊЕМ СТЕПЕНУ У НОВОМ САДУ (2004-2006-2009)

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИПРЕМАМА И ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА НА СРЕДЊЕМ СТЕПЕНУ У НОВОМ САДУ (2004-2008)

Информация

Допис директорови Ґимназиї у Шиду

 

Соботу, 16. мая 2015. року, на 9 годзин у Технїчней школи "Милева Марич Айнштайн" у Новим Садзе (Гагаринова 1) дзе и прешлих рокох (2006-2013) була настава кед преподавала проф. руского язика Наташа Перкович, ознова почню активносци на виучованю руского язика за школярох штреднїх школох у Новим Садзе.
Преподавац будзе Ванеса Медєши, наставнїца руского язика.
Модлїме школярох штреднїх школох у Новим Садзе же би ше одволали и пришли до Школи (учальня ч. 11)


 

Годзини руского язика

Соботу, 16. мая 2015. року, на 9 годзин у Технїчней школи "Милева Марич Айнштайн" у Новим Садзе (Гагаринова 1) дзе и прешлих рокох (2006-2013) була настава кед преподавала проф. руского язика Наташа Перкович, ознова почню активносци на виучованю руского язика за школярох штреднїх школох у Новим Садзе.
Преподавац будзе Ванеса Медєши, наставнїца руского язика.
Модлїме школярох штреднїх школох у Новим Садзе же би ше одволали и пришли до Школи (учальня ч. 11)


 

На соботу, 9. юния 2012. року на 9,30 годзин у Технїчней школи "Милева Марич Айнштайн", Нови Сад, Ґаґаринова 1. професорка Наташа Перкович отрима закончуюцу годзину руского язика зоз школярами хтори у тим 2011/2012. школским року виучовали руски язик як факултативни предмет з елементами националней култури.

З тей нагоди школяре пририхтаю пригодну програму, а буди додзелєни и награди-припознаня за порядне виучованєруского язика у Новим Садзе, хтора ноши мено "Славка Сабадош" .

 

ДРУШТВО  ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ  ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ

             
Број:  37/1
Датум: 15. октобар 2009. године
 21000 НОВИ САД, В. Путника 2
Тел/факс: 021/47-54-128,  064 19 75 281                                      

У сарадњи са Одбором за образовање Националног савета русинске националне мањине                                                                                   
                                                                                   
Поштовани
Мр Станко Матић, директор                                                              
 Техничка школа "Милева Марић-Анштајн"
21000  НОВИ  САД
Гагаринова 1

ПРЕДМЕТ:  Распоред часова и списак ученика средњих школа који похађају
наставу русинског језика као изборног факултативног предмета
са елементима националне културе на средњем степену образовања
у Новом Саду 2009/2010. школске године

Обавештавамо Вас да наставница Татјана (Јаким) Мученски, професор русинског језика и књижевности и ове, 2009/2010. школске године организује наставу русинског језика са елементима националне културе као изборни факултативни предмета за ученике средњих школа у Новом Саду.
Распоред часова русинског језика је следећи:   
- четвртак од 17,45-19,20 часова у Техничкоj  школи „Милева Марић-Анштајн” у Новом Саду, Гагаринова 1, као матичној и
-  субота од 10,00-11,35 часова у Русинском културно просветном друштву (РКПД) у Новом Саду, Јована Суботића 8.
У прилогу достављамо списак ученика који похађају наставу.

С поштовањем, захваљујемо.

Татјана Мученски, професор
русинског језика и књижевности
Конт. телефон: 064 19 54 749 
jakimtatjana@yahoo.com

За Одбор за образовање, Др Јаков Кишјухас, с. р.  
За Друштво за русински језик, књижевност и културу, Ирина Папуга

Настава русинског језика изборни-факултативни предмет са елементима
националне културе на средњем степену образовања у Новом Саду

СПИСАК ученика 2009/2010. школске године


р. бр.   име и презиме            разред                средња школа, местo

1.  Ана Римар                           IV          Гимназија "Исидора Секулић"         
2.  Mихаил Римар                      I           Гимназија "Исидора Секулић"         
3.  Maрко Раич                         I            Гимназија "Исидора Секулић"      
4.  Томислав Пап                       I           Гимназија "Исидора Секулић"    
5.  Евгенијe Новта                    III         Гимназија "Јован Јовановић Змај"   
6.  Тијана Виславски                III          Гимназија "Јован Јовановић Змај"   
7.  Kристина Живојевић           II          Гимназија "Јован Јовановић Змај"   
8.  Ања Виславски                     I            Гимназија "Јован Јовановић Змај"   
9.  Мелита Рускаји                     II          Гимназија "Светозар Марковић"  
10. Ивана Торжић                     IV         ТШ "Милева Марић-Анштајн"        
11. Mирослав Стричко               III        ТШ "Милева Марић-Анштајн"       
12. Тамара Мудри                       III        ТШ "Милева Марић-Анштајн"        
13. Татјана Шајтош                   II         ТШ "Милева Марић-Анштајн"       
14. Aлександра Торжић             III        Медицинска школа "7. април"    
15. Мартина Шепински              III        Медицинска школа "7. април"  
16. Данијела Опачек                  II         Медицинска школа "7. април"    
17. Вања Малацко                      II         Медицинска школа "7. април"     
18. Соња Раич                             II        Медицинска школа "7. април"
19. Соња Худак                           I          Медицинска школа "7. април" 
20. Тамара Салаг                        I          Медицинска школа "7. април"
21. Иван Хорњак                         II         Економска школа                          
22. Ивана Колесар                      I           Економска школа                          
23. Милан Прванов                     III        Елитна приватна сред.ек. школа
24. Бојана Холик                         III        ПТТ  школа 
25. Адријана Тома                      III         Хемијска школа      
26. Жељко Барна                        III        Умет. школа „Богдан Шупут”    
27. Ана Костић                            II         Умет. школа „Богдан Шупут”      
28. Алексеј Сивч                         IV           Музичка школа „Исидор Бајић” 
29. Олесја Рамач                         III         Музичка школа „Исидор Бајић”     
30. Маја Буша                             IV           Пољопривредна школа  Футог
31. Саша Салонтаји                    IV          Пољопривредна школа  Футог
32. Никола Киш                          IV            Пољопривредна школа Футог

jakimtatjana@yahoo.com  
064 19 54 749


 

Почитовани

Инфомуєме вас же ше перши годзини руского язика школярох шреднїх школох у Новим Садзе шк. 2008/2009. року отримаю вовторок, 16. септембра 2008. року на 17 годзин у Технїчней школи „Йован Вуканович", Нови Сад, Ґаґаринова 1 (учальня у приж.).

Школярки з Керестура на годзинох: Голикова и Шепинскова


Поштовани

Обавештавамо вас да ће се први часови русинског језика за ученике средњих школа у Новом Саду шк. 2008/2009. године одржати, у уторак, 16. септембра 2008. године у 17 часова у Техничкој школи „Јован Вукановић", Нови Сад, Гагаринова 1 (учионица у приземљу).

Контакт професор русинског језика
Татјана Јаким 064 19 54 749* * *

У наставку нашег дописа (бр. 16-07/1, од 3.09.2008) којим смо Вас обавестили да ће замену наставника русинског језика Наташе Перковић-Шајтош реализовати Татјана Јаким, професор русинског језика и књижевности, у прилогу достављамо допуњен списак ученика који ове шк. 2008/2009. године похађају наставу русинског језика као изборног факултативног предмета са елементима националне културе у средњем образовању у Новом Саду 2008/2009. шк. године.

Истовременo Вас обaвештавамо да се часови русинског језика одржавају:
- средом од 17,30-19,00 часова у Техничкоj школи „Јован Вукановић” у Новом Саду, Гагаринова 1 као матичној и
- суботом од 10,30-12,00 часова у Русинском културно просветном друштву (РКПД) у Новом Саду, Јована Суботића 8.

Списак ученика који ће 2008/2009. школске године похађају наставу русинског језика као изборног - факултативног предмета са елементима националне културе у средњем образовању у Новом Саду

1. Ана Римар III Гимназија "Исидора Секулић" Нови Сад
2. Евгенијe Новта II Гимназија "Јован Јовановић Змај" Нови Сад
3. Тијана Виславски II Гимназија "Јован Јовановић Змај" Нови Сад
4. Kристина Живојевић I Гимназија "Јован Јовановић Змај" Нови Сад
5. Виктор Сакач IV Гимназија "Светозар Марковић" Нови Сад
6. Mиром Хрубења IV Гимназија "Светозар Марковић" Нови Сад
7. Мелита Рускаји I Гимназија "Светозар Марковић" Нови Сад
8. Ивана Торжић III ТШ "Јован Вукановић" Нови Сад
9. Mирослав Стричко II ТШ "Јован Вукановић" Нови Сад
10. Тамара Мудри II ТШ "Јован Вукановић" Нови Сад
11. Татјана Шајтош I ТШ "Јован Вукановић" Нови Сад
12. Aлександра Торжић II Медицинска школа "7. април" Нови Сад
13. Мартина Шепински II Медицинска школа "7. април" Нови Сад
14. Данијела Опачек I Медицинска школа "7. април" Нови Сад
15. Вања Малацко I Медицинска школа "7. април" Нови Сад
16. Соња Раич I Медицинска школа "7. април" Нови Сад
17. Иринка Колесар IV Економска школа Нови Сад
18. Петар Хорњак IV Економска школа Нови Сад
19. Иван Хорњак I Економска школа Нови Сад
20. Милан Прванов II Елитна приватна средња економска школа Нови Сад
21. Бојана Холик II ПТТ школа Нови Сад
22. Наталија Тиркајла IV ПТТ школа Нови Сад
23. Адријана Тома II Хемијска школа Нови Сад
24. Жељко Барна II Ум. школа „Богдан Шупут” Нови Сад
25. Ана Костић I Ум. школа „Богдан Шупут” Нови Сад
26. Алексеј Сивч III Музичка школа „Исидор Бајић” Нови Сад
27. Олесја Рамач II Музичка школа „Исидор Бајић” Нови Сад
28. Маја Буша III Пољопривредна школа Футог
29. Саша Салонтаји III Пољопривредна школа Футог
30. Никола Киш III Пољопривредна школа Футог


Допис

Број: 16-07/2
Датум: 24. септембар 2008. године
21000 НОВИ САД, В. Путника 2 У сарадњи са Одбором за образовање Националног савета
Тел/факс: 021/47-54-128 русинске националне мањине
064 19 75 281

Поштовани
Душан Лукић, директор
Гимназија "Сава Шумановић"
22240 Ш И Д
ПРЕДМЕТ: изучавање русински језик у средњим
школама у Шиду 2008/2009. шк. године

Слободни смо да Вам се обратимо и захвалимо на иницијативи да се у Гимназији "Сава Шумановић" у Шиду заједно са другим шидским средњим школама организује настава русинског језика као факултативног предмета са елементима националне културе, а поздрављамо и гест Ваше школе да Зденка Лазора, професора русинског језика из Бикић Дола примите као наставника који ће организовати часове русинског језика, а који је, као први стипендиста Националног савета русинске националне мањине 2. септембра 2008. године дипломирао на Катедри за русински језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду.
Стим у вези желимо да Вас обавестимо да су иницијативу за изучавање русинског језика у Новом Саду пре 4 године дали родитељи ученика новосадских средњих школа, а Друштво за русински језик књижевност и културу, које се у оквиру својим програмским активностима залаже за изучавање русинског језика (на предшколском, основношколском и средњем ступњу) је исту активност у целини реализовало: донет је програм неговања русинског језика на средњем степену (Прилог: 1), пријавио се довољан број ученика и неговање је у Новом Саду, у Техничкох школи "Јован Вукановић", као матичној почело 22. новембра 2006 године (Прилог: 2).
У Новом Саду се часови русинског језика у Техничкоj школи „Јован Вукановић” Гагаринова 1 одржавају уторком (понедељком или средом) од 17-19 часова, а за оне ученике који због школског распореда нису у могућности да тих дана долазе у ТШ „Јован Вукановић” часови се оджавају суботом од 11-13 или 15-17 часова у Русинском културно просветном друштву (РКПД) у Новом Саду, Јована Суботића 8.
О истом вас обавештавамо и сматрамо да сте и Ви у Шиду на приближно исти начин организовали наставу у средњим школама и да ће проф. Зденко Лазор успети да окупља ученике и редовно држава часове.
Имајући у виду да у оквиру Друштва за русински језик, књижевност и културу делује Актив наставника русинског језика Зденко Лазор ће бити члан Актива, са надом да ће заједно са ученицима узимати учешће у активностика које организује Актив, односно Друштво, а то су: стручни састанци и семинари, сусрети русинских школа, књижевни сусрети, обележавање значајних годишњица русинске просвете и образовања итд.
Још једном Вама, Гимназији "Сава Шумановић", свим средњим школама у Шиду и наставнику проф. Зденку Лазору желимо много успех у организовању наставе русинског језика на средњем степену у Шиду.
С поштовање, захваљујемо.

ПРИЛОГ: 2
Достављено: Др Золтан Јегеш и Бранимир Андрић, Покрајински секретаријат за образовање, Нови Сад
Славко Орос, Национални савет русинске националне мањине, Руски Крстур
Др Јаков Кишјухас, председник Одбора за образовање Нациналног савета, Нови Сад

За Актив наставника русинског језика
Меланија Сабадош
За Друштво за русински језик, књижевност и културу
Ирина Папуга


Почитовани

Душан Лукич, директор Ґимназиї "Сава Шуманович
22240 Ш И Д
ПРЕДМЕТ: виучованє руского язика на стреднїм ступню образованя у
Шиду 2008/2009. шк. року (вяза наш допис: 16-07/2, од 24. 09. 2008)


У предлуженю нашего допису число: 16-07/2, од 24. септембра 2008. року у хторим зме Ґимназиї „Сава Шуманович" у Шидзе подзековали на инициятиви з нагоди орґанизованя настави руского язика як факултативного предмету зоз школярами стреднїх школох у Шидзе хтора ше, спрам контактох зоз Зденком Лазором, професором руского язика и литератури успешно реализує, предкладаме отримованє пригодного литературного сусретнуца на стреду, 18. фебруара 2009. року як явней годзини руского язика од 13-14 годзин. Програма би облапела:
- стихи писательох зоз Шиду,
- дарунок кнїжкох за библиотеку Ґимназиї и
- додзельованє припознаньох зоз меном и подобу Михала Ковача и Миколи М. Кочиша, у рамикох чиєй ше 18. манифестациї „Днї Миколи М. Кочиша” тота програма и oрґанизує.

Зоз наздаваньом же потримаце отримованє литературного стретнуца у Вашей Ґимназиї, напредок дзекуєме.

За Подружнїцу Дружтва у Шидзе Владимир Ґовля,
професор руского язика Зденко Лазор. в. р.

За Дружтво за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа

ПОВОЛАНИ:

Светислав Ненадович, писатель
Василь Мудри, писатель
о. Михайло Режак, священїк
Радивой Лазич, публициста
Ксения Саламон, учителька
Златица Сивч Здравич, наставнїк
Венямин Бульчик, новинар
Владимир Дїтко, новинар
Општина Шид, Оддзелєнє за дружтвени дїялносци, Шид
Културно-уметнїцке дружтво „Дюра Киш”, Шид
Основна школа „Бранко Радичевич”, Шид
Основна школа „Сримски фронт”, Шид

Список школярох ґимназиї и економскей школи хтори виучую руски язик у
Ґимназиї „Сава Шуманович” у Шидзе:

1. Микола Загорянски, I класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
2. Дуня Миклош, I класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
3. Йована Ждиняк, I класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
4. Синиша Тот, I класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
5. Драґана Сладич, I класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
6. Кристина Баряктарович, II класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
7. Йована Лепинїца, II класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
8. Ґоран Давид, II класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
9. Лїляна Брезовски, III класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
10. Мария Барна, III класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
11. Инес Папуґа, III класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
12. Дуня Ждиняк, IV класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
13. Ирена Катрина, IV класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
14. Деяна Цупер, IV класа Ґимназиї „Сава Шуманович”
15. Оливера Ранисављевич, I класа Економскей школи „Сава Шуманович”
16. Марияна Трифунович, I класа Економскей школи „Сава Шуманович”
17. Ваня Тутич, I класа Економскей школи „Сава Шуманович”
18. Николина Гайдук, II класа Економскей школи „Сава Шуманович”
19. Татяна Секе, II класа Економскей школи „Сава Шуманович”
20. Милош Бурчак, II класа Економскей школи „Сава Шуманович”
21. Наташа Папданко, III класа Економскей школи „Сава Шуманович”
22. Йована Радин, III класа Економскей школи „Сава Шуманович”
23. Єлена Дмийович, III класа Економскей школи „Сава Шуманович”
24. Милица Гайдук, IV класа Економскей школи „Сава Шуманович”
25. Марина Шолтис, IV класа Економскей школи „Сава Шуманович”


Штварток, 5. марца 2009. року у Ґимназиї "Сава Шуманович" у Шидзе отримане Литерарурне стретнуце у рамикох хторохо школяаре стреднїих школох (ґимназиї и економскей школи) хтори у тим, 2008/2009. року почали виучовац руски язик зоз проф. Зденком Лазором читали стихи писательох зоз Шиду: Михала Ковача, Василя Мудрого и Анґели Прокоп. Учасц вжал и шидянски писатель Светислав Ненадович,як и школяре ОШ "Бранко Радичевич" у Шидзе хтори пестую руски язик зоз нас. Златку Сивч Здравич.
Управи Ґимназиї: дректорови Душанови Лукичови придати руски кнїжки хтори подаровали: Библиотека зоз Руского Керестура, Руска фондация, Завод за културу Войводини и Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду. Школяром и присутним додзелєни припознаня зоз меном и подобу Михала Ковача з нагоди 100-рочнїици од народзеня (1909-2005) и Миколи М. Кочиша у рамикох чиєй ше 18. манифестациї "Днї Миколи М. Кочиша" тота програма и отримовала.
Дзекуєме домашнїм на организациї ... було то стретнуце за паметанє.

 ИНФОРМАЦИЈА О ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ  РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА НА СРЕДЊЕМ СТЕПЕНУ У НОВОМ САДУ (2004-2006-2009)

Иницијатива за организовање изучавања русинског језика за ученике који похађају средње образовање у Новом Саду потекла је од стране родитеља на састанку који је са ученицима основношколског узраста који негују русински језик организовало Друштво за русински језик, књижевност и културу  27. маја 2004. године у Русинском културно-просветном друштву (РКПД) у Новом Саду. Припреме за организовање наставе су текле током 2004, 2005 и 2006. године и с тим у вези истицано је да у АП Војводини, Република Србија, осим Гимназије „Петро Кузмјак” у Руском Крстуру не постоји настава на средњем степену на русинском језику, а потребе за овим ступњем образовања постоје, како у Новом Саду (напр. предложено је организовање двојезичне гимназија на српском и русинском језику), тако исто и у другим срединама: Врбасу, Суботици, Шиду итд.
Поред тога, у Новом Саду постоји традиција образовања на русинском језику (прва школа је основана још давне 1823. године), 40-50 год. прошог века постојала је редовна настава на русинском језику (од I-IVразреда), а сада, односно од 60-70 година на овамо организује се настава русинског језика као изборног предмета са елементима националне културе. Часове организују две наставнице - професори русинског језика и то у 15 основних у Новом Саду, Петроварадину, Сремској Каменици, Ветернику (са око 80 ученика), а и за децу предшколског узраста организовано је неговање русинског језика (две васпитне групе) у Граду. У Новом Саду је 1981. године основана Катедра за русински језик и књижевност - сада Одсек за русинистику на Филозофском факултету.
Реализација на плану изучавања русинског језика на средњошколском степену у Новом Саду обухватила је следеће:
1. Добијена је подршка Покрајинског секретаријата за образовање и културу, Одељења Министарства просвете у Новом Саду, Националног савета русинске националне мањине и Одбора за образовање Националног савета, а о активностима на овом плану обавештено је Министарство просвете у Београду, као и друге институције у области просвете и  образовање
2. Одржано је више састанака са родитељима (5), поред поменутог првог други је био 21. септембра 2004. године, трећи  8. септембра 2005. године, четврти 3. септембра 2006. године и  пети 13. новембра 2006. године;
3. Обављено је евидентирање ученика путем упитника - пријавило се 19 ученика 2005/2006. школске године, а 2006/2007. школске године када је вршена допуна било их је 2;
4. Контактирано је са средњошколским интернатима - домовима у Новом Саду Бранковим колом и Средњошколски дом у Николајевској у којима се налазе и русински ученици новосадских средњих школа;                  
5. Предложен је и прихваћен наставни план и програм за овај степен образовања. У Службеном листу АПВ, бр. 11, од 13. септембра 2006. године објављен је Правилник о наставном програму русинског језика са елементима националне  културе као факултативног наставног предмета за први, други, трећи и четврти разред средње школе;                        
6. Предложен је наставник-професор русинског језика и књижевности Наташа Перковић-Шајтош из Новог Сада са завршеном Катедром за русински језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду  (са 20-30 % радног времена);                       
7. Добијена је начелна сагласност Техничке школе "Јован Вукановић" у Новом Саду,  као матичне школе и мр Станка Матића, директора у којој је седиште организовања наставних активности за ученике новосадских средњих школа, као и распоред наставних часова  у учионици  (у приземљу).
8. Предложено је да се за ученике који током недеље нису у могућности да ускладе обевезе у школи са предложеним распоредом часова русинског језика настава одражава и суботом у просторијама Русинског културно просветног друштва (РКПД) у Новом Саду. У РКПД се могу одржавати и друге културне активности ученика (културно-уметнички програми,  књижевни сусрети итд).
9. Настава је почела 22. новембра. 2006. године када је уприличен програм у ТШ "Јован Вукановић" сада „Милева Марић-Анштајн” у Новом Саду, као и свечани пријем који је приредио др Золтан Јегеш, покрајински секретар за образовање и културу у Извршном већу АП Војводине на којем су били мр Славко Матић, Бранимир Андрић, Светлана Вујовић, Даница Стефановић, др Јаков Кишјухас, Славко Орос, Ирина Папуга, Јелена Кришпигер и други.


*

О настави русинског језика су писменим путем, од стране Друштва за русински језик, књижевност и културу и ТШ  у Новом Саду обавештене средње школу у Новом Саду из којих су ученици који похађају наставу русинског језика и којима је у првом полугодишту и на крају школске године уписана оцена у дневник.
И у овој, 2009/2010. шк. години биће настављено изучавање русинског језика са 30 ученика. Настава се изводи: четвртком од 17,30-19,15 часова у ТШ "Милева Марић-Анштајн" и суботом од 10,30-12,15 часова у РКПД, Нови Сад, Јована Суботића 8. Замену наст. Наташи Перковић-Шајтош, која се од фебруара 2008. год. налази на породиљском одсуству обавља Татјана (Јаким) Мученски (са 20%), професор русинског језика и књижевности из Куцуре.

 

* * *

Школске 2008/2009. године почело је изучавање русинског језика за ученике средњих школа и у Гиманизији „Сава Шумановић” у Шиду. Наставу са ученицима Гимназије и Економске школе организује Зденко Лазор, професор русинског језика и књижевности из Бикић Дола (са 10%), а пошто се број ученика повећао на близу 40 (37) замољене су надлежне инстутуције образовања да тај % повећају на 20

У Новом Саду, 15. 10. 2009. године                                                    
За  Друштво за русински језик, књижевност и културу Ирина Папуга

 

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИПРЕМАМА И ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА НА СРЕДЊЕМ СТЕПЕНУ У НОВОМ САДУ (2004-2008)


Иницијатива за организовање изучавања русинског језика за ученике који похађају средње образовање у Новом Саду потекла је од стране родитеља на састанку који је са ученицима основношколског узраста који негују русински језик организовало Друштво за русински језик, књижевност и културу, 27. маја 2004. године у Русинском културно-просветном друштву (РКПД) у Новом Саду. Припреме за организовање наставе су текле током 2004, 2005 и 2006. године и с тим у вези истицано је да у АП Војводини, Република Србија, осим Гимназије „Петро Кузмјак” у Руском Крстуру не постоји настава на средњем ступњу на русинском језику, а потребе за овим степеном образовања постоје, како у Новом Саду (напр. предложено је организовање двојезичне гимназија на срспком и русинском језику), тако исто и у другим срединама: Шиду, Врбасу, Суботици итд.
Поред тога, у Новом Саду постоји традиција образовања на русинском језику (прва школа је основана давне 1823. године), 40-50 год. прошог века постојала је редовна настава на русинском језику (од I-IV разреда), а сада, односно од 60-70 година на овамо организује се настава неговања матерњег језика са елементима националне културе: две наставнице раде у 15-18 основних у Новом Саду, Петроварадину, Сремској Каменици, Ветернику (са око 80 ученика), а и за децу предшколског узраста организовано је неговање русинског језика (две васпитне групе) у Граду. У Новом Саду је 1981. године основана Катедра за русински језик и књижевност - сада Одсек за русинистику на Филозофском факултету, а од прошле, 2007. године организују се и постдипломске мастер студије.
Реализација на плану припреме изучавања русинског језика на средњошколском степену у Новом Саду обухватила је следеће:
1. Разговарано је у Покрајинском секретаријату за образовање и културу, Одељењу Министарства просвете у Новом Саду, добијена је подршка Националног савета русинске националне мањине и Одбора за образовање Националног савета, а о активностим на овом плану обавештен је био и тадашњи министар просвете у Београду, као и друге институције у области просвете и образовање
2. Одржано је више састанака са родитељима (5), поред поменутог првог (27.05.2004), други је био 21. септембра 2004. године, трећи 8. септембра 2005. године, четврти 3. септембра 2006. године и пети 13. новембра 2006. године;
3. Обављено је евидентирање ученика путем упитника - пријавило се 19 ученика 2005/2006. школске године, а 2006/2007. школске године када је вршена допуна било их је 21;
4. Контактрано је са средњошколским интернатима – домовима ученика у Новом Саду Бранковим колом и Средњошколски домом у Николајевској ул. у којима бораве и русински ученици уписани у новосадске средње школе;
5. Предложен је и прихваћен наставни план и програм за овај степен образовања. У Службеном листу АПВ, бр. 11, од 13. септембра 2006. године објављен је Правилник о наставном програму русинског језика са елементима националне културе, као факултативног наставног предмета за први, други, трећи и четврти разред средње школе;
6. Предложен је наставник-професор русинског језика и књижевности Наташа Перковић-Шајтош из Новог Сада са завршеном Катедром за русински језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду (са 20 % радног времена);
7. Добијена је начелна сагласност Техничке школе "Јован Вукановић" у Новом Саду као матичне школе и мр Станка Матића, директора школе у којој је седиште организовања наставних активности за ученике новосадских средњих школа, као и распоред наставних часова и то уторком (средом или понрдељком) од 17-19 часова у учионици 011 (приземље).
8. Предложено је да се за ученике који током недеље нису у могућности да ускладе обевезе у школи са предложеним распоредом часова русинског језика, настава одржава суботом у просторијама Русинског културно просветног друштва (РКПД) у Новом Саду, Јована Суботића 8. У РКПД се могу одржавати и друге културне активности ученика (културно-уметнички програми, књижевни сусрети итд).
9. Настава је почела 22. новембра. 2006. године када је у ТШ "Јован Вукановић" уприличен прогодан програм, а покрајински секретар за образовање и културу др Золтан Јегеш је у Извршном већу АП Војводине приредио свечани пријем на којем су били ученици-полазници средњошколскoг образовања на русинском језику са проф. Наташом Перковић Шајтош, као и представници институција образовања, културе и националних мањина: Бранимир Андрић, мр Славко Матић, Светлана Вујовић, Даница Стефановић, Славко Орос, Ирина Папуга, др Јаков Кишјухас, Јелена Кришпигер и др.
10. О настави русинског језика су писменим путем од стране Друштва за русински језик, књижевност и културу и ТШ "Јован Вукановић" у Новом Саду обавештене средње школу у Новом Саду (12) из којих су ученици који похађају наставу русинског језика. Наставу је током 2007/2008. шк. године похађало 15-17 ученика којима је на полугодишту и на крају шк. године уписана оцена у дневник.
11. И у овој, 2008/2009. шк. години почела је настава изучавања русинског језика са приближно истим бројем ученика (17). Настава се изводи: уторком од 17-19 часова у ТШ "Јован Вукановић" и суботом од 9-11, односно од 15-17 часова у РКПД, Нови Сад..
12. Замену наст. Наташи Перковић-Шајтош, која се од фебруара 2008. год. налази на породиљском одсуству обављаo је од фебруара до јуна 2008. год. Александар Мудри, професор русинског језика (из Куле), али пошто је исти почетком септембра о. г. тишао на мастер студије у Ужгород, наставу је преузела и организује је Татјана Јаким, професор русинског језика (из Куцуре).

У Новом Саду, 25. 09. 2008. године

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com